Одобрени са 53-те болници, които ще назначат студенти медицински сестри

студенти медицински сестри

153-ма работодатели ще могат да сключват договори със студенти през академичната 2022/2023 година, реши правителството на днешното си заседание. Сред тях са 53 лечебни заведения (частни и държавни), които са предложени от Министерството на здравеопазването и са заявили нужда от медицински сестри, лаборанти и рентгенови лаборанти.

Държавата ще покрие разходите за обучение на назначените студенти, при сключен договор за осигуряване на стаж на студента за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Компаниите ще осигурят и работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване. Младите хора се задължават да работят в болниците след дипломирането си.

Целта на финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

Припомняме, че от МОН заявиха, че списъкът на работодателите в проекта е съобразен с очаквания недостиг на кадри за пазара на труда в определени сектори, провежданата държавна политика по отношение на висшето образование, както и със специалностите и работодателите, предложени от съответните ресорни министри. В проекта са включени 153-ма работодатели, като за включените в списъка работодатели е заявена необходимост от 1416 специалисти. За сравнение, за учебната 2021 – 2022 година са били одобрени 154 фирми, като те са заявили необходимост от 975 специалисти.

През тази година болниците заявяват необходимост от професионалисти по здравни грижи, като нито една от тях не е подала заявка за студенти по Медицина. Заявени са близо 500 бройки за медицински сестри, 107 за медицински лаборанти и 62 за рентгенови лаборанти.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply