Касата и БЛС издадоха съвместно указание за прилагане на НРД

НЗОК и БЛС

НЗОК и БЛС издадоха съвместно указание във връзка с отчитането по електронен път от изпълнителите на СИМП на „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“, „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ и „Талон за медицинска експертиза“.

По силата на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. изпълнителите на медицинска помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация на хартиен носител, съгласуван с БЛС – за документи, за които се изисква подпис на пациента. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при тях информация при проверка от контролните органи на НЗОК, с изключение на финансови отчетни документи при електронно отчитане.

В тази връзка, при електронно издадени документи, при които не се изисква подпис на пациента, а именно: „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6), и при отчитането им по електронен път, изпълнителите на СИМП не следва да предоставят същите на хартиен носител в РЗОК, а да ги съхраняват при тях (чл. 218, ал. 4 от НРД за медицински дейности за 2020-2022 г.). В тези случаи, отпечатването на хартиен носител на съхраняваните при тях направления, е необходимо да се прави само при проверка от контролните органи на НЗОК.

Припомняме, че БЛС и НЗОК уточниха, че няма да се изисква разпечатване на бланки с номер 3, 3А, 6, освен при поискване от контролен орган по време на проверка, по време на среща в МЗ.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply