БЧК с високо международно признание

БЧК

В Женева за периода от 19 до 21 юни 2022 г. се проведе 23-та сесия на Генералната асамблея на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Уставните срещи на Движението, по време на които бяха обсъдени приоритетите за следващите 2 години.

Членовете на Генералната асамблея се събират на всеки две години, за да обсъдят бъдещото развитие на Международното движение, да проучат  начините, по които най-голямата хуманитарна мрежа в света може да увеличи усилията си за справяне с най-неотложните актуални хуманитарни проблеми, пред които е изправен светът.

По време на форума представителите на 192-те Национални дружества избраха новото ръководство на Международната федерация. За нов четиригодишен мандат като президент на МФЧК/ЧП бе преизбран Франческо Рока.

За вицепрезиденти бяха избрани: Боладжи Анани (Нигерия), Мигел Сиераалта (Венецуела), Маха Ал-Барджас (Кувейт) и Натя Лоладзе (Грузия). Петият вицепрезидент е служебен и се полага на държавата, в която се намира централата на Федерацията. Това е Бригита Гейдиент, зам.-председател на швейцарския Червен кръст.

Признание за работата на БЧК бе изборът на главния секретар на организацията д-р София Стоименова, която ще бъде част от УС на МФЧК/ЧП.

“Много с радваме за това признание за нашата организация, защото тя има дългогодишни традиции и много значими дейности. “, казва в “Нашият ден“ д-р София Стоименова и допълва:

“Имаме прекрасни доброволци, щатен персонал и много натрупан опит през годините. Живеем в един променен свят, в който се сблъскваме с кризи от различно естество и уязвимостите са взаимосвързани.“

Предизвикателствата

“Те са много, свързани са с нарастващите заплахи от пандемиите, бедствията, изменението на климата, претоварените здравни системи, но и големите миграционни процеси“, казва още Стоименова.

Войната в Украйна е един от примерите за голямо участие на БЧК, посочи още тя.

Доброволчеството…

“Новите предизвикателства изискват нови партньорства. Виждаме и едни променени модели на доброволчество, които трябва да бъда отчетени.“

Източник: БНР

Leave a Reply