СО въвежда онлайн връзка с жестов преводач за обслужване на глухи граждани

глухи граждани

Столичната община въвежда онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани, съобщават от там.

Глухите лица ще бъдат обслужвани на специално гише, обозначено с указателна табела и съответния знак и оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристранна онлайн връзка при административното им обслужване, уточняват от СО.

Всяко глухо и сляпо-глухо лице има право да бъде придружено от преводач от Списъка на преводачите на българския жестов език или избран от него.

Предстои в Столичната община да бъдат назначени преводачи на български жестов език, които ще бъдат част от екипа на Контактния център и ще обслужват глухи и сляпо-глухи лица в работното време на администрацията.

До края на 2022 г. тристранната онлайн връзка ще бъде въведена в Столичната община, в 24-те районни администрации и съответните данъчни служби, а през 2023 г. ще започне въвеждането и във всички останали звена на общината, общински дружества, предприятия, общински културни институти и други.

Предстои също така създаването на рубрика, насочена и разпознаваема от глухи и сляпо-глухи лица, на електронния портал на Столичната община. В рубриката ще се публикуват видеоматериали на български жестов език по темите „Транспорт“, „Социални услуги“ и „Спортни дейности“, които ще бъдат поетапно надграждани и актуализирани при необходимост, информират още от СО.

Ще бъдат приети и правила, които да се следват при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица и които, освен в писмен вид, ще бъдат достъпни и като видеоматериал на български жестов език.

Предстои да се организират и обучения, насочени към администрацията на Столичната община относно живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица, както и основна информация за Закона за българския жестов език, което ще допринесе за осигуряване на  възможност за познаване в най-голяма степен на живота, културата и идентичността на глухите и сляпо-глухите лица.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply