ИПИ с препоръки към проектите за Спешната помощ в Плана за възстановяване

ИПИ

Да се обмисли и предложи ясна визия за интеграцията на двата проекта от Националния план за възстановяване и устойчивост, засягащи системата на спешната помощ, като предварително се изясни ще има ли допълнителни реформи в този подсектор на здравеопазването и как проектите ще ги обслужат. Това предлагат в свое становище относно интеграцията на политиките и реформите в областта на спешната помощ от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Припомняме, в Плана фигурират два проекта, свързани със спешната помощ у нас, като единият включва оказването на медицинска помощ по въздуха, а другият – подобряване на системата на тел. 112.

Според ИПИ проектът, свързан с оказването на спешна помощ по въздуха, запълва празнина при предоставянето на спешна медицинска помощ на гражданите в страната. „Той е добре мотивиран и сравнително добре описан. Записана е общата концепция за функциониране на въздушната спешна помощ, но липсват всякакви детайли по отношение на функциониране и интегриране в системата на спешната помощ на България в момента. Създаването на още едно държавно звено (агенция), което да администрира тази система, вероятно ще затрудни допълнително постигането на желаните крайни резултати – по-бърз достъп до спешна помощ и намаляване на смъртността от спешни състояния. Позитивен момент е включването на разходи за обучение на персонала“, отбелязват от Института.

В другия проект пък според тях липсва ясно изразена идея какво точно се очаква да се подобри в предоставянето на здравните услуги и как ще допринесе проектът към развитие на здравната система и какъв ще е крайният ефект за обществото.

Недостатък и на двата проекта е липсата на ясно и точни измерими индикатори за оценка на ефект, смятат от там.

Според ИПИ трябва да се анализира какви промени ще са необходими във функционирането на спешната помощ и предлагането на кои услуги ще се свие за сметка на новите услуги, които ще бъдат въведени.

„Критично важно е да се изясни как ще функционира спешната помощ по въздуха на регионално ниво – кой и как ще обслужва болните, за какви състояния и при какви условия ще бъде достъпвана тази помощ, кой и как ще координира наземната и въздушната спешна помощ в синхрон“, посочват от Института в становището си.

Те смятат още, че е необходимо да се включват ясни индикатори, чрез които да се измери има ли подобрение в предоставянето на услугата за пациентите на телефона за спешни повиквания.

„Важно е също да се обмисли как ще се финансират текущите разходи, необходими за функциониране на системите след приключване на проектите, тъй като те вероятно ще бъдат значителни и това поставя предизвикателства пред устойчивото планиране и приоритизиране в рамката на публичните финанси в бъдеще“, подчертават от ИПИ.

В заключение от там отбелязват, че спешната помощ е критично важна за пациента и е препоръчително да се следва по-систематичен подход при решаване на проблемите в сектора, за да се постигне максимален резултат и да не се разпиляват ресурси.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply