Мускулно-скелетните увреждания – на второ място по икономически загуби за обществото

Мускулно-скелетните увреждания

Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на второ място по размер на икономически загуби за обществото. Сумарно в някои страни на ЕС тези загуби достигат до 2% от БВП. Според статистика от последните години всеки четвърти работник – или около 120 млн. души в ЕС – страдат от хронични мускулно-скелетни увреждания. Това стана ясно по време на проведената вчера национална конференция „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията“, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция на здравето. Във фокуса на дискусията бяха въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално обусловените мускулно-скелетни увреждания (МСУ), както и добри практики, показали резултатност, съобщават от АИКБ.

„Мускулно-скелетните увреждания могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, включващ подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев при откриването на конференцията.

Като най-застрашени от проява на мускулно-скелетни увреждания бяха посочени нискоквалифицираните работници и възрастните служители. Статистическите данни показват още, че по-често жените страдат от подобни увреждания. Проявленията на МСУ се срещат най-често в секторите „Селско стопанство“, „Строителство“, „Преработваща промишленост“, „Транспорт“, „Социални дейности“, както и в ИТ и финансовия сектор, заради липсата на достатъчно движение по време на работния процес.

По думите на изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова през последната година агенцията е извършила редица проверки, свързани с безопасните и здравословния условия на труд на предприятия от строителния и хранително-вкусовия сектор. Те са показали, че 2/3 от работодателите са изготвили оценки за предотвратяване на рискове за възникване на мускулно-скелетни увреждания на служителите.

Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно да се мотивират хората сами да обръщат внимание на симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и кръста, следвани от тези в ръцете и раменете. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply