Варна: Откриват два центъра за подкрепа на хора с деменция

хора с деменция

Здравно-социалната услуга е безплатна за потребителите и ще подпомага и близките им

 

Здравно-социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ ще предоставя Община Варна. Днес проектът бе представен на среща с медиите.

Услугите за потребителите са безплатни и ще продължат една година, след което ще се работи за тяхното надграждане, стана ясно от думите на Анастасия Георгиева, ръководител на проекта и директор на дирекция „Здравеопазване“.

Според заместник-кмета Коста Базитов новите здравно-социални услуги доказват за пореден път специалното отношение на общината към хората с увреждания и обогатяват допълнително социалната програма на Варна.

Здравно-социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ се предоставя за 8 или 4 часа, 5 дни седмично, без събота и неделя. Насочването на потребителите става по настоящ адрес от Община Варна, чрез подаване на заявление в сградата на общината – в Информационния център на гише 13. Центърът се намира в район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ 7, капацитетът е 40 потребители.

Допустимите целеви групи са: възрастни хора с различни форми на деменция над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства, възрастни с различни форми на деменция, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги и техните семейства.

За ползване на услугата е необходимо лицето да има поставена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др.

Дейностите, които се предоставят в Дневния център, са осигуряване на подкрепа в специализирана среда, основно или групово, в рамките на не по-малко от 4 часа дневно и посрещане на ежедневните потребности на потребителите, в зависимост от индивидуалната оценка на потребности и индивидуалния план за подкрепа, както и почасови услуги, консултиране и психологическа подкрепа, терапевтична помощ и рехабилитация – на място и или у дома.

Предвиждат се и услуги на близките, полагащи грижа в домашна среда, консултиране и психологическа подкрепа, организиране на групи за взаимопомощ.

Втората база – Център за грижа за лица с различни форми на деменция, предоставя 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности на лицата с деменция и подкрепа за водене на самостоятелен живот. Той се намира в район „Владислав Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“. Насочването на потребителите става по настоящ адрес от Дирекция „Социално подпомагане“.

Капацитетът на услугата е за 15 потребители, но към момента базата е пълна. В момента се създават резервни списъци на хора, които желаят да ползват центъра.

Допустимите целеви групи са възрастни хора с различни форми на деменция над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства. Приемат се възрастни хора с различни форми на деменция, настанени в специализирани институции, предоставят се резидентни услуги и на техните семейства.

За ползване на услугата е необходимо лицето да има поставена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др.

Дейностите, които предоставя центърът, са 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности на лицата, индивидуална и групова работа с потребителите, насочена към възстановяване и поддържане на социални умения, терапевтични програми, медицинска рехабилитация и други.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply