Аптеките също ще получават информация за липса на наличности на лекарства в складовете

Позитивния лекарствен списък

Вендинг машини за лекарства ще могат да се поставят само в приемните на аптеките

Аптеките ще получават информация за липса на наличности в складовете за търговия на едро с лекарствени продукти на медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък. Това предвижда промяна в Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, публикувана за обществено обсъждане.

Целта на направеното предложение е да се осигури възможност за обмен на информация между притежателите на разрешение за търговия на дребно и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти относно наличностите в складовете, се казва в мотивите към проекта. Общественото обсъждане ще се състои в съкратен 14-дневен срок, тъй като възможността за обмен на информация трябва да се реализира в кратък срок.

С промяна в Наредба 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти пък се регламентира вендинг машините за лекарства да могат да бъдат разполагани само в приемното помещение на аптеките.

С проекта се забранява на аптеките да извършват дейности, извън посочените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). По информация на Zdrave.net причината за това е, че някои аптеки са предлагали допълнителни дейности, като например поставяне на ваксини срещу грип.

В Наредбата се записва изрично, че аптеката трябва да поддържа аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.

Срокът на общественото обсъждане също е 14-дневен заради необходимостта да се осигури правна сигурност и яснота относно реда и организацията на работата на аптеките, както и възможност за нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, пише в мотивите към проекта.

Пълния текст на изменението на Наредба 4 може да видите тук, а мотивите – тук.

Пълния на текст на промените в Наредба 28 – тук, а мотивите към него – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply