Home Инициативи и мероприятия Проф. Салчев: Пациентите ще получават отговор за помощните средства до 7 дни

Проф. Салчев: Пациентите ще получават отговор за помощните средства до 7 дни

Проф. Салчев: Пациентите ще получават отговор за помощните средства до 7 дни

 

В срок до 7 дни ще бъдат давани отговорите на подадените заявления за предоставяне на помощни средства от РЗОК/НЗОК. Известието ще бъде предоставяно по мейл или телефон, без да се налага хората с увреждания да посещават офис на РЗОК. До шест месеца след одобрението пък пациентът ще може да си го получи от търговец на дребно, сключил договор с НЗОК в цялата страна. В случай на отказ пациентът има право да обжалва по административно-процесуалния кодекс както до директора на РЗОК, така и до управителя на НЗОК, като може да поиска да му се разпечата отказът, за да може да го приложи към жалбата си. Това съобщи управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев на пресконференция днес.

Той уточни, че ако човек с увреждане има издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г. и към момента не е подал  заявление към Агенцията за социално подпомагане (АСП), трябва обаче да се подаде заявление на хартия в избрана от човека РЗОК за отпускане на помощно средство. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка, към което да се приложи медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия.

„Ако няма изписано специфицирано помощно средство в медицинския документ, издаден от експертна лекарска комисия, човекът с увреждане може сам да си го избере и да го заяви от спецификацията, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, която ще му бъде представена от служител на РЗОК. Това е и причината да бъде подадено в този случай заявления на хартия. Ако пък е издадено пожизнено решение от ТЕЛК/НЕЛК и вече е подадено заявление за отпускане на помощно средство или медицинско изделие до АСП преди 1 юли 2022 г., то ще бъде отпуснато от Агенцията по досегашния ред“, допълни проф. Салчев.

Хората с пожизнено решение с отпуснати помощни средства с валиден експлоатационен срок са 77 417, а тези с пожизнено решение, при чиито помощни изделия експлоатационният срок изтича на 1 юли, са 183. „В случаите с изтичащите срокове трябва да подадат ново заявление“, каза проф. Салчев.

В отговор на въпрос кога НЗОК ще започне да заплаща тоталните протези за обеззъбените хора на зъботехниците, тъй като трудът на зъболекарите се заплаща, проф. Салчев отговори, че зъботехниците не са договорни партньори на Касата. „Имам предложение тези медицински изделия, които са и помощни средства, да влязат в спецификацията за догодина и да минат по този ред“, каза той. За да се случва това обаче, зъботехниците трябва да се регистрират по съответния ред като производители на медицински изделия.

Списъкът на експерти от РЗОК, които ще бъдат контактни лица и ще подават информация към НЗОК и ИО за възникнали проблеми или казуси, можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply