Васил Пандов: Контролът на ИАЛ ще се съсредоточи върху качествени показатели

ИАЛ

Наблюдава се спад на продажбата на лекарства по лекарско предписание без рецепта, посочи още Пандов

„Наблюдава се спад на случаите на отпускане в аптеките на лекарства по лекарско предписание без рецепта за последните две години. През 2019 г. 77 на сто от нарушенията са били именно по тази причина, но данните на Изпълнителната агенция по лекарствата сочат, че през 2021 г. тази практика става все по-рядка“, съобщи Васил Пандов, председател на Надзорния съвет на НЗОК, по време на XV-то издание на Българските фармацевтични дни 2022 г. , което се организира от Българския фармацевтичен съюз.
За периода от 2019 до 2021 година ИАЛ  е проверила средно 20 на сто от общо 3500 аптеки в страната. 700 проверки се правят годишно, като се отчита ръст на проверките през пандемията, сочат данните от анализа на търговията на дребно на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Агенцията за първи път представя в систематизиран вид тези данни. Изпълнителният директор на ИАЛ може да издава заповеди за т.нар. принудителни административни мерки, да затвори аптека и обект за търговия на едро.

226 са извършените проверки в аптеките относно новият специализиран софтуер за наблюдение на количествата на лекарствените продукти  за 2021 година. Направени са задължителните предписания. По този показател са обхванати от проверка едва 7 на сто от аптеките, което малък процент. ИАЛ издава задължителни разпореждания да се издава този софтуер, но за в бъдеще могат да се налагат и санкции“ , каза още Пандов.

„688 са извършените проверки на аптеките през 2019 г. 94 са съставените актове за установяване на административни нарушения, което също не е голям брой. Това означава, че на около 2,6 на сто от аптеките има съставени актове. От тези 94 акта, наказателните постановления са 53. 8 от тях са обжалвани, а отменените след това от съда са 2.

Светослав Крумов, Анжела Мизова, Велина Григорова и Димитър Маринов от Българския фармацевтичен съюз - БФД 2022

Светослав Крумов, Анжела Мизова, Велина Григорова и Димитър Маринов от Българския фармацевтичен съюз – БФД 2022

Същите данни се запазват и през 2020 г. Съставените актове бележат лек ръст.  475 са случаите на закриване на аптеки.

77 на сто от установените нарушения са свързани с продажба на медикамент по лекарско предписание без рецепта. Следващото нарушение, което запазва стабилитет, е продажба на медикамент по лекарско предписание от помощник – фармацевт – 8 на сто и от неправоспособно лице – 6 на сто.

В 8 на сто от случаите се констатира и нарушение на веригата на доставка – има се предвид, когато аптеки продават лекарства на търговци на едро или на други лица за износ – това е т.нар. износ от аптеките. А по закон аптеката има право да отпусне само на пациент лекарствен продукт по лекарско предписание.

През 2020 година вече се установява спад с 30 на сто на случаите на отпускане на лекарства по лекарско предписание без представена рецепта. Обаче има значителен ръст на отпусканите такива медименти от помощник фармацевт или неправоспособно лице. 100 са наказателните постановления през 2020, обжалванията са 41, отменените са 11.

През 2021 г. тенденциите са почти същите. Отново има намаление на продажбата на лекарства по лекарско предписание без рецепта – 60 на сто от аптеките изискват рецептата. 29 са издадените наказателни постановления – тоест има спад“, поясни Васил Пандов. И допълни:

„Наблюдава се обаче нов вид нарушение в статистиката на ИАЛ – осъществяване на дейност без разрешение – 7 на сто, което е значителен процент –  тоест обектът не е имал разрешение за търговия на дребно с лекарства и при 7 на сто съхранение на лекарствени продукти със заличени партидни номера и срок на годност. Това показва, че през 2021 година контролът на ИАЛ се е фокусирал вече върху сериозни проблеми, които не са само количествени.
Изводите от тези данни сочат, че ИАЛ е правел проверки независимо от пандемията, контролът е предимно с превантивен характер, а не с наказателен характер.
Контролът на ИАЛ се фокусира върху качество и безопасност – неразрешени лекарствени продукти, обекти, които работят без разрешение за търговия на дребно, заличени партидни номера и контрол върху верификацията на лекарствата. Това е последица от нормативната уредба не само у нас, а и в целия европейски съюз“, обобщи председателят на НС на НЗОК.
Източник: БНР

Leave a Reply