Важат ли електронните направления за прием в болница?

електронните направления

Имаме издадено електронно направление за хоспитализация за сина ми, който е на две години. Диагностициран е с детска церебрална парализа и ни предстои лечение. От болницата твърдят, че не могат да приемат електронното направление до 1 август, защото НЗОК няма да им плати клиничната пътека и настояват за стария формат.

Личният лекар твърди, че трябва да го приемат и не може да издаде друго. Искам да знам кой е прав и означава ли това, че до месец август синът ми не може да се лекува, заради въвеждането на електронното направление?

Христина Андреева, гр. Варна

Съгласно §97 на Договор № РД-НС-1-04-13/29.04.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности, лекарите, работещи по договор с НЗОК, издават електронно първичните медицински документи и подават информация в НЗИС – „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК №7) – от 1.08.2022 г.

Във връзка с постъпило писмо от Министерството на здравеопазването относно по-ранното стартиране на модула за електронни направления за хоспитализация в Националната здравно-информационна система (НЗИС), която се поддържа от Министерството на здравеопазването, НЗОК, съвместно с „Информационно обслужване“ АД, са в готовност в спешен порядък да адаптират информационните системи, така че ЛЗБП да могат да отчитат издадените електронни направления за хоспитализация.

Всички софтуерни фирми, които приложат актуализирания формат в техните софтуерни продукти, ще могат да се възползват от възможността от 06.06.2022 г. да подават към НЗОК извършена дейност по издадените по електронен път направления за хоспитализация, т.е. при условие, че софтуерът на болницата е пригоден за това (информация – рубрика „Новини”, от 03.06.2022 г.).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply