И работещите в РЗИ поискаха увеличение на заплатите си

РЗИ

Служителите на РЗИ искат от Министерството на здравеопазването актуализация на заплатите си, адекватна на отговорностите на заеманите от тях длъжности. Това става ясно от писмо на работещите в РЗИ Бургас до здравния министър в оставка проф. Асена Сербезова, публикувано на страницата на Българския лекарски съюз.

В писмото си служителите отбелязват, че увеличението на заплатите им през последните години е на практика изядено от повишаващата се инфлация, а в същото време в структурите работи застаряващ и непрекъснато намаляващ персонал.

От РЗИ Бургас дават следния пример с броя работещи в инспекцията: в началото на 90-те години на ХХ век в структурата на ХЕИ-Бургас (чийто приемник е РИОКОЗ-Бургас, а впоследствие РЗИ-Бургас), са работили над 40 лекари, а към момента те са само 13, като част от тях са в пенсионна възраст, а средната им възраст е вече над 55 години. По думите им същото се наблюдава и при другите медицински и немедицински специалисти, работещи в РЗИ, при които средната възраст също е над 50 години.

Една от причините за намаляването на броя работещи в РЗИ са съкращенията с 31% между 2011 г. и 2016 г., а друга – напускането на служители и насочването им към частни фирми с по-добро заплащане.

В същото време задачите и отговорностите на РЗИ се увеличават и разширяват по обем и направление, изискванията за работа в държавната администрация непрекъснато нарастват, броят на контролираните обекти се повишава, междусекторното сътрудничество вече е начин на работа, който също изисква своя кадрови ресурс както в количествено, така и в професионално-квалификационно отношение, отбелязват от РЗИ Бургас.

„Ако сега не бъде осигурен нужният финансов ресурс за задържането им, в бъдеще ще трябва да бъдат предвидени многократно по-високи финансови средства за привличането им отново на работа в системата на РЗИ. Негативна тенденция се наблюдава и при обявяване на свободни места, за които липсват желаещи за кандидатстване с подходяща за заеманите места квалификация поради ниското заплащане“, се посочва още в писмото.

С цялото писмо на РЗИ Бургас до министър Сербезова можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply