Всички подкрепят удължаването на ТЕЛК решенията, предложено от управляващите

ТЕЛК

Всички становища по законовите промени, предложени във връзка с изтеклите ТЕЛК решения около датата на отмяната на извънредната епидемична обстановка, са положителни.

Припомняме, измененията бяха предложени от председателя на парламентарната здравна комисия доц. Антон Тонев и група народни представители от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, „БСП за България“ и „Има такъв народ“.

Депутатите предложиха автоматично удължаване на ТЕЛК решенията, изтекли след края на извънредната епидемична обстановка, като това важи само за подалите заявления за преосвидетелстване, които към определена дата поради независещи от тях причини още не са ги получили.

От Национално представителните организации на и за хората с увреждания (НПОХУ) смятат, че предложените текстове отразяват вярно действителната обстановка и предоставят по-благоприятни възможности в сравнение с тези, предложени по-рано от депутати от ГЕРБ. Във връзка с това от НПОХУ изразяват становище за подкрепа на законопроекта.

Текстовете се подкрепят и от засегнатите институции, става ясно от становищата.

„Считаме, че това е целесъобразна и необходима мярка, предвид дългия период, през който беше удължен срокът на експертните решения (повече от две години). По тази причина преосвидетелстването на тези лица от органите на медицинската експертиза в кратък срок е значително затруднено. Със законопроекта ще се гарантира възможността за получаване на допустимата помощ от държавата до момента, в който ще е обективно възможно преосвидетелстването на лицата от органите на медицинската експертиза“, отбелязват от здравното ведомство.

„Същевременно промяната е насочена само към лицата, които по независещи от тях причини не са били преосвидетелствани своевременно, а не към всички лица, чиито срокове на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са изтекли. Със законопроекта се създава възможност на хората с увреждания, предприели действия за преосвидетелстване, да ползват правата си и най-вече необходимата им подкрепа за компенсиране на увреждането до издаване на ново експертно решение“, допълват от там.

От Министерството на труда и социалната политика също подкрепят текстовете. „Считам предложената промяна за необходима и навременна, тъй като от една страна се осигурява достатъчно време на органите на медицинската експертиза да освидетелстват подалите заявления лица, а от друга се гарантира възможността на значителен брой хората с увреждания да получават социални плащания и друга подкрепа“, казва социалният министър Георги Гьоков.

От Финансовото ведомство пък отбелязват, че текстовете са в сферата на компетентност на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, но изразяват подкрепа с оглед на това, че според предварителната оценка на въздействието към законопроекта предложената промяна не се очаква да доведе до негативно въздействие върху държавния бюджет и до преразход на предвидените финансови средства за различните видове подкрепа.

Подкрепа изразяват и от Агенцията за социално подпомагане. „Важно е да се отбележи, че с предлаганото изменение за удължаване на срока на валидност на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК до 31.12.2022 г. ще се даде възможност да бъдат осигурени в най-пълна степен правата на тези лица с увреждания, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК са изтекли в периода на удължената епидемична обстановка и които своевременно са предприели действия по подаване на заявление за преосвидетелстване в срок до 15.07.2022 г.“, казват от АСП.

От съсловната организация на лекарите също дават положително становище, с единствената забележка, че направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания следва да се издават единствено през медицинския софтуер на ОПЛ.

Възражения по текстовете изказват единствено от Националния осигурителен институт (НОИ). Те отбелязват, че разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите или намаляване на приходите след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.

Въпреки това от НОИ уверяват, че ако законодателната промяна бъде приета, те ще се съобразят с нея.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply