Иновативно лечение на болестта на Ходжкин при деца става част от фармакотерапевтичното ръководство

смяна на личния лекар

Единственият регистриран лекарствен продукт – checkpoint inhibitor –PD-1 за педиатрични пациенти на възраст на и над 3 години с рецидивиращ или рефрактерен класически Ходжкинов лимфом – pembrolizumab, ще бъде включен във фармакотерапевтичното ръководство по детска клинична хематология и онкология. Това става ясно от проект на Наредба за изменение на Наредба 10 на МЗ от 2019 г., с който се предвижда актуализация на ръководството в съответствие със съвременните тенденции в тази клинична област.

Терапията ще бъде прилагана в случаи, при които автоложната трансплантация на стволовиклетки (ASCT) е неуспешна или след най-малко две предходни терапии, когато ASCT не е възможност за лечение, се посочва в мотивите на вносителите.

„За овладяване случаите на рецидивиращ или рефрактерен Ходжкинов лимфом в последните години се предприемат нови терапевтични подходи, сред които таргетна терапия (с анти-CD30 антитела), използване на т.нар. checkpoint inhibitor –PD-1, както и алогенна трансплантация на хемопоетични клетки след химиотерапия с редуциран интензитет. Pembrolizumab се прилага като монотерапия с препоръчителната доза 2 mg/kg телесно тегло (до максимум 200 mg) на всеки 3 седмици, приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути. Лечението продължава до прогресия или до поява на неприемлива токсичност. При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато прогресията на заболяването не се потвърди“, е записано още в мотивите.

Резултатите от прилагането на фармакотерапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти, припомнят от здравното министерство. По този начин подходите в детската клинична хематология и онкология гарантират единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия при пациенти с болест на Ходжкин, отбелязватвносителите.

Проектът на наредба е публикуван в портала strategy.bg, а срокът на обществената консултация е до 4 юли 2022 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply