Д-р Славков: В „Пирогов“ предлагаме стандарт на лечение в лицево-челюстната хирургия, базиран на световните тенденции

Д-р Славков

Д-р Светослав Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на онкологията, травматологията, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, както и в областта на оралната хирургия и имплантологията.

През 1996 г. завършва висше образование с магистърска степен по стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет – София. От 2008 г. във връзка с изискванията на ЕС за двустепенно образование на лицево-челюстните хирурзи става редовен студент по медицина, като през 2014 г. придобива магистърска степен.
Магистър е и по здравен мениджмънт.

През 2020 г. успешно защитава дисертация по въпросите на хирургичното лечение на онкологичните заболявания на слюнчените жлези и придобива образователно-научна степен „доктор по медицина“. 

Д-р Славков е един от основателите на Специализираната болница за активно лечение по Лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) и работи в нея през цялото й съществуване (2000 г. – 2019 г.). От 2013 година е завеждащ лечебна дейност на СБАЛ по ЛЧХ.

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

В момента ръководи Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Д-р Славков, кои са най-често срещаните травми в лицево-челюстната и шийната област, които лекувате в Клиниката по лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“?

Клиниката по ЛЧХ на „Пирогов“ е наследник на СБАЛ по ЛЧХ и започва да функционира към края на 2019 година. Работи в тясна колаборация с Клиниката по неврохирургия.

Нашата структура работи и с отделенията по УНГ, очни болести и неврология. Тежко болните ни пациенти се лекуват в неврохирургичната реанимация.

Нашите дежурни лекари, поддържат 24/7 часова спешност и са част от спешния екип на неврохирургията. Това сътрудничество е много полезно за работата ни и за пациентите, тъй като повечето болни са със съчетани травми и се нуждаят от комплексно лечение и мултидисциплинарен подход.

Най-честите травми, които лекуваме в клиниката са от битов характер, следвани от травмите при пътно-транспортни произшествия (ПТП) и спортните травми. Това пациенти, пострадали при побои, падания, наранявания с различни машини, има и такива с порезни наранявания, височинни травми, травми от ухапвания – животински и човешки.

Една голяма група травми, които се лекуват при нас са изключително тежки и нерядко завършват с инвалидизация, а понякога и с леталитет – това са травмите при ПТП.

Обикновено те са съчетани – политравми, за които болница „Пирогов“ разполага денонощно с мултидисциплинарни екипи. Чести са и пациентите със спортни травми. Немалко професионални спортисти са продължили кариерите си благодарение на бърза и адекватна помощ, оказана от нас.

Промени ли се този травматизъм през годините?

С напредване на технологиите и миграцията на населението се промени характера и тежестта на травмите при пациентите ни. ПТП стават с по-мощни и бързи коли, това води до съчетани травми, които се нуждаят от комплексно продължително лечение.

Ежедневната и ежеседмичната миграция също водят до зачестяване на пътно-транспортните злополуки. Необезопасена работа или банални падания причиняват травми на меки тъкани и счупвания на лицеви и челюстни кости.

Огнестрелните наранявания, случайни или преднамерени, също са обект на нашето лечение. Напоследък се увеличават ухапвания и разкъсвания в областта на лицето от домашни любимци, дори бих казал, че пандемията COVID-19 увеличи техния брой.

Този тип наранявания са голямо предизвикателство за екипа, тъй като липсват части от лицата на пациентите, което налага извършване на поредица от сложни реконструктивни операции, включващи понякога и трансплантати от близки и далечни регии, за пълно възстановяване.

Кои нови методи навлязоха в практиката и как те промениха възможностите за пълноценното възстановяване – функционално и естетично, на пациентите?

За лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости от няколко години използваме съвременни методи и материали, които са съобразени с добрата медицинска практика в Европа и света. Нашите пациенти получават качествена медицинска помощ, която позволява бързо следоперативно възстановяване с добри естетически и функционални резултати, а особено последното отваря възможност за бързото им завръщане към нормално ежедневие и работа.

Лечение със стандартните методи изисква 30-40 дневен период на възстановяване и последваща рехабилитация, докато използването на съвременни средства скъсява лечението до 5-10 дни.

Опитът на нашия екип в клиниката е значителен. За лечение на фрактури при деца използваме щадящи методи и средства като резорбируеми плаки и винтове. Това ни помага да бъдем на световно ниво в лечението на травми и прави нашите пациенти доволни и усмихнати както преди инцидента.

Оперативното лечение на пациенти с онкологични заболявания, при които се получават обширни дефекти в лицевата област, включва различни нови методи и техники наред с класическите , които сме усвоили от нашите учители.

Съвременните реконструкции успешно рехабилитират пациентите ни.

Имам удоволствието да работя с амбициозни и отдадени млади колеги, а това е ключ към успеха и приемствеността между поколенията. Дружеството ни по орална и ЛЧХ е част от европейското семейство от 2010 година.

Зачестяват ли злокачествените тумори в лицево-челюстната и шийната област, подмладяват ли се?

Общите тенденции за подмладяване на онкологичните заболявания се наблюдават и при нашите пациенти. Това ни кара да бъдем по-бдителни и да залагаме на профилактика и своевременна диагностика.

За радост, успяхме да пренесем в практиката ни в „Пирогов“ ежеседмичните ни онкологични срещи, които бяха създадени като единствен Онкологичен комитет по ЛЧХ в страната.

Съвместно с радиолог-онколог, онкохирург и патолог, в присъствието на пациентите обсъждаме протокола и последователността на лечението им. Много е важно да говорим с пациентите си, да отговорим на въпросите им, за да се чувстват те максимално подкрепени.

Тези онкологични срещи са важни, защото ние обсъждаме и проследяваме пациенти от цялата страна, лекувани не само от нас.

Наблюдението продължава по приет протокол за съответното заболяване в продължение на 5 и повече години при необходимост. Това е тежка емоционална работа за нашия екип, а една картичка за благодарност от пациент лекуван преди десет и повече години е морално и професионално удовлетворение.

Вярвам, че сме не само лекари с висока специализация, а и хора – надявам се добри хора!

Как очаквате да се развие клиниката, която ръководите?

Медицината е отборна работа. Създаването на екип и поддържането на добри отношения в него, където специалистите са обединени в усилията си да помогнат на пациентите, са процеси, които изискват време, желание и най-вече усилия. При нас, също като в планината, екипът се движи с темпото на най-бавния.

Затова не пестим сили да предадем знанията и опита си на по-младите колеги. Само така, благодарение на общата ни работа като екип, ще успеем да запазим нашето водещо място в лечението на заболяванията в лицево-челюстната област, каквото заемаме вече над 20 години. Приемствеността и екипната работа в нашата клиника ни дават основание смело да кажем, че сме водещо звено в обучение на специализанти по орална и лицево челюстна хирургия предвид богатата патология, с която се срещаме в „Пирогов“.

Не спираме да учим и да се развиваме, надграждаме традициите, на които са ни научили нашите учители. Черпим опит от добрите практики, които наблюдаваме и на световно ниво. Похвално е, че в екипа, който ръководя, почти всички колеги са с магистратура по стоматология и медицина или са в процес на следване.

Очаквам, в синхрон с квалификацията на персонала, да надграждаме и необходимото медицинско оборудване, което да продължава да ни позволява да оказваме помощ и да предлагаме стандарт на лечение базирано на световните тенденции в нашата област.

И един по-личен въпрос. Помага ли Ви това, че сте завършили и стоматология, и медицина?

Не е пресилено да кажа, че това е необходимост. Запалих се по този вид хирургия след като завърших стоматология.

В процеса на работа установих, че заболяванията са комплексни и изискват допълнителни познания. Това ме накара да се завърна на студентската скамейка и да завърша втора магистратура по медицина, като аз не съм изключение.

Този път са извървяли и вървят и останалите колеги в нашата клиника. В съвременното и забързано ежедневие времето е ценно. Смятам, че малко лекари биха жертвали 12 години от личния и професионалния си живот, за да изпълнят такива изисквания. Ето защо бих препоръчал на медицинските университети да изработят адаптирани и индивидуални програми за колегите, които се интересуват от нашата специалност.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply