Има ли лимит на направленията за деца?

лимит на направленията за деца

Има ли ограничения в издаването на направления за различни специалисти, както и за изследване на кръвна картина за дете на 4 г. от общопрактикуващия лекар? Според личния ни лекар, само при педиатрите те са без ограничения. И още един въпрос: децата освободени ли са от потребителска такса при провеждане на изследвания в лаборатория? Става въпрос за дете, което боледува често.

Михаела Георгиева, гр. Пловдив

Личният лекар може да издаде направление за консултация със специалист (бланка МЗ-НЗОК №3) или направление за медико-диагностични дeйности (бл. МЗ-НЗОК №4), в случая за кръвна картина – при необходимост и по преценка, след извършен преглед, в зависимост от здравословното състояние на пациента.

Личният лекар издава извън определените му дейности, т.е. извън лимита, направление за консултация на хора до 18-годишна възраст от лекар, с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро заболяване.

Няма ограничения в броя на издаваните от общопрактикуващия лекар медицински направления за консултация през годината по повод на остри състояния. Лекарят обаче е този, който преценява необходимостта от издаването на направление за прегледи и изследвания – дали състоянието е спешно или търпи известно отлагане.

Може да подадете сигнал до Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която личният лекар на детето има сключен договор, като опишете всички обстоятелства по случая, свързани с невъзможността да бъде обслужено от личния лекар.

По въпроса дали трябва да се заплаща в лабораториите, след като става дума за дете, ви информираме, че от заплащането на такса в лаборатория се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и за социални грижи.

Децата са освободени от потребителска такса при лекаря, но не и в лабораторията. Когато здравноосигурените отиват в лаборатория, сключила договор с НЗОК, с направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4), те трябва да заплатят т.нар. цена „биологичен материал“.

За медико-диагностични дейности в лабораторията съответният изпълнител може да определи цена „биологичен материал“, като сумата се заплаща от здравноосигурения. В случай, че пациентът заплаща цена „биологичен материал“, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, т.нар. потребителска такса.

В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена „биологичен материал“, здравноосигурените заплащат таксата по чл.37 от Закона за здравното осигуряване (т.е., потребителска такса).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply