Инвалидите дължат ли потребителска такса?

Инвалидите дължат ли потребителска такса?

Дължа ли потребителска такса при посещение при личен лекар или специалист, ако имам ТЕЛК решение за над 71% инвалидност? На регистратура вижда ли се това при въвеждането на ЕГН? Ако тази информация липсва, трябва ли да се носи задължително решението за ТЕЛК?

Николай Михайлов, гр. Варна

От заплащане на потребителска такса се освобождава определена категория хора, посочени в чл.37, ал.4 от Закона за здравното осигуряване, включително пациенти със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г.

Документът е публикуван на сайта на НЗОК, меню НРД 2020-2022 – линк „Приложение №11 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл.37, ал.1 ЗЗО“.

В списъка изрично е посочено в т.XVI., че всички здравно-осигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, са освободени от потребителска такса.

На лекаря се представя решение на ТЕЛК с трайно намалена работоспособност със съответната диагноза и МКБ код, фигуриращи в Списъка на освободените от потребителска такса хора.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply