За преодоляване недостига на медсестри трябва да повишим привлекателността на професията

Проф. Сербезова

Човешките ресурси са не само най-важният елемент на ресурсите в здравеопазването, но и най-бавно осигуряващият се и най-трудният за регулиране и управление – ефектът от мерките, взети сега, може да се види след 7-10 години. Това казва министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова в отговор на въпрос от депутата от БСП Мая Димитрова по какъв начин ще се разреши проблемът с недостига на медицински сестри и откъде ще се намерят фелдшери и лекарски асистенти и този недостиг ще доведе ли до закриване на яслени групи. „Не би ли било по-целесъобразно в яслените групи да се намали броят на медицинските специалисти, а да се увеличи броят на учителите?“, пита още народният представител.

Според министърът основният проблем пред човешките ресурси в здравеопазването е недостатъчният брой медицински сестри. „При тази професия основните идентифицирани проблеми са: ниското заплащане; свръхнатоварването на работното място и недобри условия на труд; недооценяване от другите медицински специалисти, медиите и обществото, липса на ефективно партньорство и равнопоставеност с останалите медицински специалисти в екипната работа; липса на реална перспектива за кариерно развитие и разширяване на компетенциите им; наименование на квалификацията в женски род и феминизиране на професията с всички негативни последици от това. За разрешаване на посочените проблеми при професията „медицинска сестра“ е необходим всеобхватен комплекс от мерки“, казва проф. Сербезова.

Министърът припомня, че с решение на Народното събрание от 1 април е създадена междуведомствена работна група, която да предложи конкретни мерки и срокове за тяхната реализация.

„За преодоляване недостига на медицински сестри Министерството на здравеопазването отчита за най-важно повишаване привлекателността на професията, което е свързано с повишаване на основните трудови възнаграждения на медицинските сестри; намаляване на свръхнатоварването им; оценяване от другите медицински специалисти, медиите и обществото. Паралелно с това е необходимо създаване на условия за обучение на по-голям брой студенти по специалността „медицинска сестра“. Министерството на здравеопазването няма преки правомощия за осъществяване на посочените основни мерки, поради което то може и трябва да има водеща роля в координирането на процеса по изготвяне на комплекса от мерки, в разработването и изпълнението на които обаче е необходимо да участват редица други институции и юридически лица“, допълва проф. Сербезова.

Министърът съобщава и че по данни на НСИ броят на фелдшерите към 31 декември 2020 г. е 1919 и продължава да намалява, тъй като обучението по тази професия е спряно още през 1999 г. Все пак обаче ресурсът на професията „фелдшер“ все още не е изчерпан. Първият випуск лекарски асистенти завърши през 2018 г. и броят на завършилите до момента лекарски асистенти по данни на Министерството на образованието и науката е 124.

„По данни, получени от регионалните здравни инспекции, към 31.03.2022 г. на територията на страната функционират 197 самостоятелни детски ясли, с разкрити 777 групи в тях, като медицинският персонал е 1877 бр.“, казва още проф. Сербезова.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply