Едва 12% от онкопациентите у нас са диагностицирани в начален стадий

онкопациенти

„Вече няколко месеца работим усилено по изграждането на един ключов документ, наречен „Национален противораков план“, и благодарение на разбирането и подкрепата на Министерство на здравеопазването, сме на финалната права.“, сподели проф. д-р Асен Дудов, дм, председател на Българското онкологично научно дружество (БОНД) по време на голяма работна среща между представителите на Националния онкологичен алианс, която се проведе вчера по инициатива на дружеството.

През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си вследствие на заболяването. Очакванията на Международната агенция за изследване на рака са до 2035 г. смъртните случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака във водеща причина за смърт в ЕС. По време на срещата беше представен и доклада на EFPIA, изготвен от IQVIA, според който средно 701 дни са необходими на една нова терапия да достигне до онкологично болните пациенти в България.

„Именно това е причината делът на терапиите за ракови заболявания да нараства неимоверно с всяка изминала година. Над 20 иновативни терапии в сферата на онкологията са пуснати на глобалния пазар през 2021 г., а за периода 2012-2021 техният брой е 169, което показва изключително развитие за последните 10 години. Същевременно 40% от терапиите, които се разработват, са насочени към редки ракови заболявания“, сподели Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за Централна и Източна Европа.

IQVIA представиха още пациентски данни от проведено проучване през 2021 г. сред медицински специалисти във Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Румъния и България. Данните от него сочат, че 68% от лекуваните пациенти с рак на гърдата в България са били диагностицирани в стадий II и III и едва 12% в стадий 0-I. Подобна е ситуацията в Румъния, докато в останалите изследвани държави процентът на пациентите, диагностицирани в ранен стадий на заболяването, е 27%.

„Тези данни за пореден път показват липсата на адекватна превенция и работещи скринингови програми в страната. Ако имахме такива, щяхме да диагностицираме рака на гърдата, както и много други заболявания, в доста по-ранен стадий. Надяваме се с приемането на Националния противораков план и стартирането на дейностите по него, да обърнем тази статистика, както и да осигурим равен достъп до съвременно лечение за всички граждани в страната“, допълни проф. Дудов.

“Благодаря за всички усилия, които заедно полагаме по този план! Надяваме се съвместно да елиминираме проблема с липсата на информираност и да създадем национална отговорност от страна на населението. Ще продължим да подкрепяме проекта съобразно нашата експертиза и възможности”, каза адв. Даниел Колев, юрист на Български лекарски съюз.

Деян Денев, Изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) каза, че лидерството по този проект трябва да е на онкологичната общност в партньорство с администрацията. „Мисля, че през последните месеци беше направено повече, отколкото за последните 10 години. Всички задачи, очертани в плана, обаче, изискват и определени действия. Нашата подкрепа е тук не само по отношение на приемането на плана, но и по отношение на неговото въвеждане и изпълнение“, допълни той.

„Прекрасна инициатива! От гледна точка на устойчивостта на плана, обаче, трябва да се вземе предвид, че предстои рецесия, което ще забави определени инициативи, изискващи финасиране, както и ще повлияе политическата стабилност“, предупреди Аркади Шарков, здравен икономист от ЕКИП.

В началото на годината Българското онкологично научно дружество и асоциираните към него членове официално започнаха активна работа по изготвяне на предложение за Национален противораков план със съдействието на Националния онкологичен алианс. Основната цел на проекта е да се подкрепи въвеждането на Европейския план за борба с рака, като се адаптира за нуждите на страната ни.

БОНД и Националният онкологичен алианс работят съвместно и за информиране на българското общество и институциите по въпросите на съвременния подход към рака в посока превенция, ранна и иновативна диагностика, качествено и иновативно онкологично лечение и създаване на условия за адекватно качество на живот на засегнатите от онкологични заболявания.

Инициативата е придружена от комуникационна кампания под надслов „Заедно срещу рака“, чиято цел е да популяризира и разясни значението и етапите по създаване на Национален противораков план в страната, базиран на европейския модел. Стратегическа цел на информационната кампанията “Заедно срещу рака” е обществото да бъде информирано за нуждата от осигуряване на модерни и адекватни медицински грижи за пациентите с онкологични заболявания. Официален партньор на кампанията е Министерство на здравеопазването.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply