Общественото здраве трябва да бъде постоянен приоритет

Общественото здраве

От 16 до 20 май 2022 г. за четвърти път се провежда Европейска седмица на общественото здраве, организирана от Българската асоциация по обществено здраве и Европейската асоциация по обществено здраве. Логото на тазгодишната Европейска седмица на общественото здраве е „Здравето през целия живот“. Планирани са повече от 40 разнообразни по формат прояви у нас.

Интересни активности са предвидени за 19 май в областта на психичното здраве: интервюта с водещи специалисти, лекции и семинари. Подготовката на здравни специалисти и ролята им в изграждането на стабилни здравни системи, проблемите на спешната помощ и справянето с бедствени ситуации и други проблеми – са предмет на финалния ден на седмицата.

Темите на петте дни за 2022 г. са:

• 16 май: Здрави и здравнообразовани млади хора;
• 17 май: Ваксинацията като ключова стратегия за превенция;
• 18 май: Климатичните промени влияят върху нашето здраве;
• 19 май: Няма здраве без добро психично здраве;
• 20 май: Да изградим устойчиви здравни системи.

В „Нашият ден“ доц. д-р Гена Грънчарова, председател на Българската асоциация по обществено здраве, посочва, че „Сред ромското население ваксинопрофилактиката е голям проблем, но то е не по-малък проблем и сред българското. Ние се оказахме в най-неудобното и най-лошото състояние сред всички европейски страни, независимо от достъпа до ваксини. Вече отчитаме нищожен процент ваксинации на ден. За сравнение – в Ирландия 95% от населението над 12-годишна възраст е обхванато с ваксинация.“

България сериозно изостава по отношение на осъзнаването на проблемите, касаещи общественото здраве.

 

„Страната ни се нарежда на първо място с 46% директни плащания за здраве при средно ниво 15% при останалите страни от ЕС. С най-висока обща смъртност, която достигна през 2021 г. над 21 на 1000, от 15 през 2019 г. с най-ниска продължителност на живот“, допълва  доц. д-р Гена Грънчарова.

Източник: БНР

Leave a Reply