Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, юли 1, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » Здравният медиатор – мост между институциите и уязвимите
  • Последвайте ни:!

Здравният медиатор – мост между институциите и уязвимите 

Здравният медиатор

През годините работата на здравните медиатори за преодоляване на негативните тенденции е оценена като полезна. Професията се развива от пилотна неправителствена дейност до държавна политика. Всяка година мрежата от здравни медиатори се увеличава, като в нея се включват нови общини. От 2007 г. насам държавата осигурява бюджет за тях.

Ето какво споделя в „Нашият ден“ д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве:

„Здравните медиатори са общински служители и получават своето възнаграждение от Министерство на финансите и Министерство на здравеопазването по делегиран бюджет. Те работят на минимална заплата и са мостът между уязвимата общност и институцията, която помага и работи с общопрактикуващите лекари“.

Проблемите пред здравните медиатори

“Сравнително новата за България професия „здравен медиатор” осигурява възможности за ефективна връзка между предоставящите здравни услуги и хората от уязвимите социални групи, както и за съвместни действия със структурите на системата на здравеопазване, регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

Добрата новина е, че дейността на здравните медиатори е вече нормативно регламентирана.

Достъпът до здравни услуги се гарантира чрез посредничеството на здравни  медиатори, които са свързващо звено между уязвимите групи от населението и достъпа до здравната система на лица с най-висока степен на здравна уязвимост. Около 40% от здравните медиатори имат университетска степен на образование. Здравните медиатори преминават през специализирано обучение, провеждано съвместно от Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“.

Какви проблеми решава здравната медиация?

„Причината здравните медиатори да бъдат разпознати като нещо полезно бе, че през 2007-2008 г. имаше епидемия от морбили и  близо 28 000 деца се разболяха, като 28 от тях починаха. А в кварталите, където здравните медиатори работеха, нямаше пробив. Така държавата осъзна, че те са полезни. Здравните медиатори помагат на родителите да спазват имунизационния календар“, разказва д-р Стаменкова.

Източник: БНР

Добавете коментар