Доц. д-р Гена Грънчарова: Общественото здраве засяга глобални проблеми

Доц. д-р Гена Грънчарова

Европейска седмица на общественото здраве започва от днес. Регистрирани са общо 235 събития на 21 езика, сред които Българската асоциация по обществено здраве е организатор на повече от 40 разнообразни по формат прояви у нас.

Здравето през целия живот“ е мотото на тазгодишната Седмица.

Доц. д-р Гена Грънчарова, председател на Българската асоциация по обществено здраве, дългогодишен преподавател в плевенския Медицински университет:

Общественото здраве засяга глобални проблеми. Целта е да се повиши осъзнаването на проблемите от обществеността. Да се покаже ролята на общественото здраве. Да се обединят специалистите… По време на пандемията се проявиха остри проблеми. Оказахме се страната с най-нисък обхват на населението с ваксинации. Няма осъзнаване на проблема. За 2021 година България има най-високата обща смъртност в света. Ние изоставаме по отношение на осъзнаването на проблемите“.

Откриването на Седмицата е днес в Брюксел. Всички прояви могат да се видят на страницата на Българската асоциация по обществено здраве.

Мащабната инициатива на Европейската асоциация по обществено здраве създава добри възможности и свободен достъп на нашите специалисти до събития, отразяващи добри практики в другите европейски страни.

Повече информация може да се види на www.eupha.org, a за българското участие – www.baoz.bg

Източник: БНР

Leave a Reply