Омбудсманът настоя за безплатни PCR тестове и лекарства за Covid-19

платни PCR тестове и лекарства за Covid-19

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати нова препоръка до здравния министър проф. Асена Сербезова и до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. д-р Петко Салчев, в която настоява да бъде осигурен своевременен и гарантиран достъп на пациентите до безплатни PCR тестове за доказване на SARS-COV-2, както и до лекарствени продукти за домашно лечение на Covid-19, заплащани от Здравната каса.

Това става ден след като общественият защитник изпрати и становище до здравния министър, в което поиска да се запази възможността за изписване на лекарства и на хартиен носител. Позицията на омбудсмана бе, че въвеждането на задължителен електронен формат нарушава правата на гражданите до медицинска грижа. Становището на омбудсмана може да прочетете тук: https://www.ombudsman.bg/news/5598.

Поводът за днешната препоръка са затрудненията, които срещат гражданите при осигуряване на диагностика и лечение на Covid-19 след отпадането на извънредната епидемична обстановка.

„Сред основните проблеми, поставени от граждани и пациентски организации, е промяната на реда за издаване на „Направление за медико-диагностична дейност“ за извършване на „Полимеразна верижна реакция за доказване на Covid-19″ (PCR). Предвид това, че посоченото медико-диагностично изследване е високоспециализирано, направление за провеждането му се издава от специалист, към когото пациентът трябва да бъде насочен от общопрактикуващия си лекар. Това е предпоставка за сериозни затруднения за голяма част от пациентите, предвид недостатъчния брой специалисти (например по „Пневмология и фтизиатрия“), неравномерното им разпределение в страната и необходимостта от отложен във времето час за преглед. Същевременно посещението при специалист на пациенти с коронавирус създава риск останалите пациенти, посещаващи го по повод други заболявания“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева отбелязва още, че алтернативното изследване на PCR – бързите антигенни тестове, също се извършват в лицензирана лаборатория срещу заплащане, с което тя е категорична, че се нарушават правата на пациентите.

„Доказването на Covid-19 е възможно и със закупени от аптеката и заплатени от пациента бързи антигенни тестове, но в този случай, независимо дали тестът е проведен от пациента или от личния му лекар, е невъзможно регистрирането на резултата в Националната здравноинформационна система“, посочва проф. Ковачева.

Според нея недиагностицирането на Covid-19 нарушава правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, като същевременно може да стане причина за нарастване на заболеваемостта и нова епидемична вълна.

„Не на последно място, бих искала да изразя безпокойството си от невъзможността за предписване и получаване на лекарствени продукти за домашно лечение на здравноосигурените лица с Covid-19, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“, подчертава общественият защитник.

Ковачева настоява да бъде проявено разбиране, че независимо от отпадане на извънредната епидемична обстановка, опасността от разпространение на Covid-19 в страната не е отминала и правата на гражданите при диагностиката и лечението на инфекцията следва да бъдат изцяло гарантирани.

Източник: БНР

Leave a Reply