БФС с предложения за прецизиране и допълнения на текстовете за е-рецептата

е-рецептата

Българският фармацевтичен съюз подкрепя промените, предложени от МЗ, с които се дигитализира изцяло предписването на лекарства. Това става ясно от становище на съсловната организация в рамките на общественото обсъждане на предложените от Здравното ведомство промени.

Според организацията обаче е необходимо към текстовете да се направят някои допълнения. От там смятат, че трябва да се прецизира начинът на идентификация в електронна среда на предписващите и отпускащите лекарствените продукти лица.

Освен това според тях хартиените рецепти, издадени извън България, трябва да се изпълняват по настоящия ред. Хартиените рецепти трябва да останат и за лекарства, които някои аптеки приготвят на място индивидуално за определени пациенти, смятат от БФС.

Фармацевтите предлагат също така да се въведе възможността за генерична замяна при отпускането на медикаменти в аптеките, като това се прави със съгласието на пациента и той следва да бъде уведомен за крайните цени на всички налични в аптеката алтернативни лекарствени продукти, с които може да бъде извършена замяната.

Според тях изключение от възможността за генерична замяна трябва да бъдат биологичните лекарствени продукти, лекарствата, обект на специално лекарско предписание (съдържащи наркотични вещества или вещества, които са рискови при неправилна употреба), медикаментите от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на органи, както и лекарствата със специфичен начин на прилагане, от който зависи бионаличността на активното вещество (лекарства със специални устройства за прилагане).

„В основите на модерното здравеопазване освен подсигуряването на нужния финансов и човешки ресурс, е необходим също така и съответен контрол и събиране на информация за действията на всеки медицински специалист, съобразно компетенциите и правомощията му. Затова подкрепяме пълната дигитализация на процесите с ясното съзнание, че говорим за развиваща се система, която ще търпи допълнително разработване.

Предложените изменения и допълнения внасят балансиран модел на прогенерична лекарствена политика, съобразен с интересите на пациентите, здравноосигурителния публичен фонд и съществуващите модели в Европейския съюз“, пишат от БФС в мотивите към своето становище.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply