Родители на деца с аутизъм от Източна Европа организират международна конференция

деца с аутизъм

На 28 и 29 април 2022 г., ще се проведе международна конференция „РАСтем заедно“, организирана с помощта на родители на деца с аутизъм от Източна Европа.

По данни от последното изследване през 2020 год. на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, САЩ,  аутизмът е нарушение на развитието, което засяга комуникацията и поведението на едно на всеки 54 деца по света. В България статистика се води едва след 2014 година и според нея диагностицираните деца у нас са над 100 всяка година, но експерти коментират, че вероятно броят е още по- голям.

Форумът ще се проведе онлайн, с отворен достъп, давайки възможност за включване на всички заинтересовани родители, психолози, специални педагози и логопеди, работещи с деца с аутизъм, студенти, като ще представи теоретични и практически аспекти за подкрепа и професионалната помощ на хора със състояния от аутистичния спектър и техните семейства. Основна цел на конференцията е обхващане на въпросите, свързани с интегриран подход и ранна диагностика, развитие на комуникацията, сензорна сфера и игри. Специално внимание ще бъде отделено на темата за обучението, както по отношение на организацията на образователната среда, прилагането на различни подходи и методологии, така и в посока форми за провеждане (редовни занятия и дистанционна работа).

В планираните сесии, доказани професионалисти и лектори от България и чужбина ще споделят своя богат практически и научен опит по теми като:

– Слуховата дисфункция, разпознаване и управление на емоциите, използването на писмена (опростена) комуникация при контакт и работа с юноши и възрастни с разстройства от аутистичния спектър.

– Насоки за диагностика и поддържане на здравето на деца и юноши от спектъра.  Начини на хранене и имунни метаболитни процеси.

– Психично състояние на хора с аутизъм, подкрепа в процеса на преодоляване на стресови ситуации и развитие на умения за саморегулация.

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗА КОНТАКТ

Източник: zdrave.net

Leave a Reply