В началото на август въвеждат модул е-хоспитализация

е-хоспитализация

В настоящия момент са разработени отделните раздели на електронното здравно досие и те са достъпни на изградения здравен портал НЗИС. С пускането в експлоатация на отделните модули постъпват данни в електронното здравно досие. Това казва министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова в отговор на въпроси на депутатите от „Има такъв народ“ проф. Николай Радулов и Иван Клисурски относно създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система.

По думите на министър Сербезова в момента постъпват данни за издадените и изпълнени електронни рецепти, издадените електронни направления, направени имунизации и данни от проведени прегледи в извънболнична помощ.

„С въвеждането на модул е-хоспитализация в началото на м. август ще бъде поставено началото на постъпването на данни за проведени лечения в болнична помощ“, казва тя.

Министърът подчертава, че за създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите лечебните и здравните заведения подават информация в Министерството на здравеопазването, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за предоставянето й се определят с наредба на министъра на здравеопазването, и заявява, че такъв е публикуван за обществено обсъждане.

Припомняме, че според записаното в документа, всички здравни записи в НЗИС за един пациент образуват е-досието му. То се генерира автоматично от първия запис, като едновременно с това се генерира и уникален личен идентификационен код (ЛИК), който се съобщава незабавно на пациента по електронен път.

В досието ще се съдържат задължително данни, необходими за реакция при спешни състояния, като имена и ЕГН, кръвна група, алергии, задължителни и други проведени имунизации, прекарани остри инфекциозни заболявания, установени хронични заболявания или увреждания, провеждано или провеждащо се медикаментозно или друго лечение, вложени медицински изделия и данни за контакти с близки. При окозване на спешна помощ, не е необходимо съгласието на пациента за достъп до данните му, но пълен достъп до досието си ще има само той и личният му лекар.

За специалистите от извънболничната помощ достъпът ще важи в рамките на до 30 дни след извършване на първичен преглед, за болниците – до 30 дни след изписването на пациента от лечебното заведение, а аптеките и лабораториите ще могат да видят само записите, свързани с конкретната тяхна дейност по отношение на пациента, и само за момента на извършването й.

Електронното здравно досие е част от проект „Разработване и въвеждане/внедряване на Национална здравноинформационна система“, чийто краен срок е краят на месец декември 2022 г., допълва още проф. Сербезова.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply