Джипито е необходимо, пациентът не може сам да избере точния специалист

Д-р Гергана Николова

Необходими ли са промени в практиките на общопрактикуващите лекари?

Предлаганите идеи включват „отвързването“ на пациента от ангажимента да посещава точно определен общопрактикуващ лекар и освобождаването му от друга страна да ползва услугите на различни специалисти по обща медицина. Това да стане след внедряването на пълното електронно пациентско досие, което изготвят именно личните лекари.

Темата коментира в “Нашият ден“ д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на УС на БЛС:

“Няма как да се промени системата, която е в цяла Европа, където има общопрактикуващ лекар, който е пазач на портата и трябва да осъществява регулацията. Пациентът няма медицински познания и не може да прецени какво му се налага като консултация със специалист.

Когато се прави една реформа, трябва да се знае какво ще се случва и по какъв начин и как това ще се отрази на достъпа на пациенти.

Най-малко бихме могли да зададем въпроса – направленията, които в момента при нас са като регулативен стандарт, в досието на пациента ли ще бъдат и колко права ще има той. В момента лавираме по някакъв начин, но средно годишно за едни пациент се пада дори не цяло направление.

Има заявка за промяна, но една система би трябвало да се надгражда. В никакъв случай, особено в момента, в който излизаме от пандемията, където системата беше безкрайно натоварена, когато бежанският поток отново усилва натиска върху нея, не трябва да тръгваме да правим революционни промени.

Електронното здравеопазване нищо не променя. Това, че някой ще има достъп до вашето електронно досие, имам пациенти, които познавам от 30 г., това познание не би могло да се замести от прочитането на едно досие. Това са особени отношения между лекари и пациент, изграждани с години.

В отдалечените райони, където един лекар обслужва девет населени места, това че един човек може да посети специалиста, който иска, е добре, но той няма къде да отиде, защото в тези девет селца това е лекарят.

Днес е планирана среща, която ще се проведе между представители на БЛС и представители на Здравната комисия в парламента, защото нещата, които са заявени не са написани никъде като конкретни предложения. Още повече, че бихме желали да видим това нещо най-малко като финансова рамка.“

Източник: БНР

Leave a Reply