От 1 май отпадат хартиените рецептурни бланки

хартиените рецептурни бланки

 

От 1 май 2022 г. предписването на лекарствени продукти, което се извършва на рецептурна бланка с бял цвят да се извършва само в електронна форма съобразно функционалностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикуван на електорнната страница на здравното ведомство и в портала strategy.bg.

Целта на проекта е да се оптимизира процеса по предписване на лекарствени продукти чрез въвеждане на електронна форма на предписване, посочват вносителите.

„Причината, която налага изработването на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е постъпило писмо от Професионалната организация на болничните фармацевти в България, което касае процеса по приемането на лекарствени листове от болничната аптека, на които са предписани лекарствени продукти за хоспитализирани пациенти. По-конкретно се предлага да се предвиди възможността при приемане на лекарствен лист в електронна форма магистър-фармацевтът от болничната аптека да създава чрез специализиран софтуер втори електронен екземпляр на подписан лекарствен лист под същия номер с добавена в края на номера буква „А“, който не съдържа подпис на лекуващ лекар и началник на отделение“, се казва още в мотивите им.

Промените предвиждат още при техническа възможност журналът по чл. 50, ал. 4 от наредбата да се съставя в електронна форма. За улеснение на работещите в лечебните заведения за болнична помощ се предвижда и възможност за генерирането на електронни документи, които не попадат в обхвата на НЗИС.

Очакваните резултати от предложените промени са свързани със създаване на условия за електронен обмен на документи, като по този начин ще се облекчи работата на ангажираните с процеса по предписване и отпускането на лекарствени продукти, извън действието и обхвата на НЗИС, подчертават вносителите.

Проектът е отворен за обществено обсъждане в срок от 14 дни – до 26 април т.г. С него можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply