Home Новини Лекарските асистенти ще могат да работят в детски ясли

Лекарските асистенти ще могат да работят в детски ясли

Лекарските асистенти ще могат да работят в детски ясли

Лекарските асистенти (фелдшери) да могат да работят в детските ясли и яслените групи на детските градини – това предвижда проект за промени в Наредба 26 на МЗ от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, публикуван на електронната страница на здравното ведомство и в портала strategy.bg.

Министерството на здравеопазването предлага изменението поради големия недостиг на специалисти с висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, каквито се изискват за работа в детските ясли според действащата към момента нормативна уредба.

С промените в наредбата се предвижда възможност дейността на детските ясли да се извършва в сътрудничество и взаимодействие с общопрактикуващите лекари, специалисти от други сектори и с родителите, като са посочени разнообразни форми на партньорство със семействата. Специален акцент се поставя върху зачитането на правата на децата, посочват вносителите в мотивите към проекта.

Допълнени са разпоредбите, свързани с поддържането на пясъчниците и пясъка в тях, като са ясно определени условия за гарантиране на безопасността им.

Промени се предлагат и в разпоредбите, свързани със съдовете за еднократна употреба, в които се разпределя храната в детските кухни, като текстовете се синхронизират спрямо действащото законодателство в тази област.

„Предвид значимостта на проблемите, свързани с физическата активност, гледането на телевизия, престоя на открито, използването на пясъчниците като част от площадката за игра в дворното пространство на детските градини, създаващо традиция и добра възможност в урбанизирана среда за досег с природата и за децата в детските градини, се предлагат изменения и допълнения в тези области и на разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини“, посочват още вносителите.

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 7 май т.г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply