Водещи експерти дискутираха проблемите в диагностиката и лечението на болестта на Паркинсон

болестта на Паркинсон

В цял свят месец април е посветен на борбата с паркинсоновата болест. Болестта на Паркинсон е прогресивно неврологично заболяване, което засяга над 6 милиона души. В България болните са около 15 000 души. В напреднал стадии са 30%, а в последен стадии – около 1000 души. Късният Паркинсон има три метода на лечение в световната практика: помпа с интестинален гел, дълбоко-мозъчна стимулация (ДБС) и апоморфинова помпа. Това лечение коренно променя живота на пациентите и им позволява да се върнат към нормалния си начин на живот.

На Световния ден за борба с болестта на Паркинсон – 11 април – в хотел „Маринела“ в София се състоя дискусия с водещи невролози и в присъствието на пациенти. Събитието бе с подкрепата на Стада България и с участието на Националната организация на хората, болни от късен Паркинсон и Медицински център „РареДис“.

Ново за България лечение на късен Паркинсон е одобрено за реимбурсиране от Здравната каса. Вече се прилага на пациенти в късна фаза на болестта на Паркинсон. Става въпрос за нов тип портативна помпа, която подава директно в гастроинтестиналния тракт тройна комбинация от медикаменти. Експертни центрове за назначаване на терапия: МБАЛНП „Свети Наум“ , УМБАЛ „Александровска“ , Първа МБАЛ в град София и УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив.

„Това е най-физиологичното лечение досега на късен Паркинсон – обясни акад. Иван Миланов – председател на Българското дружество по неврология и директор на Университетската болница по неврология и психиатрия „Свети Наум“ в София. – Когато пациентите приемат таблетки Леводопа, настъпват пикове в серумната конценнтрация на лекарството, които увреждат рецепторите. Докато при новата помпена терапия Леводопа се подава на малки кванти и не уврежда рецепторите. Освен това комбинацията на Леводопа и още два медикамента, които забавят нейното разграждане, държи серумната концентрация на лекарството в постоянни нива. Ефектът върху пациентите е много добър. Според тях с това лечение състоянието им се връща с 10 години назад.“

Д-р Стефанов от Медицински център „РареДис“ обясни какво представлява стартиралата през 2021 г. програма за подкрепа на пациенти с късна форма на болестта на Паркинсон. „Екип от обучени и квалифицирани медицински специалисти оказват съдействие и подкрепа на пациентите с късен Паркинсон. Дават им техническа помощ при подготовка на необходимата медицинска документация за започване на лечението. Обучават пациентите и техните близки как да използват помпата. Например как да се грижат за чистотата на стомаха, как да подменят йеюналната тръбичка, как да зареждат помпата, която дозира медикаментозното лечение и т.н. Това е необходимо, защото в първите месеци пациентите винаги изпитват стрес и имат нужда от подкрепа за приложението на новата терапия.“

Източник: zdrave.net

Leave a Reply