Болничните сдружения настояват за промени в разходите на лечебните заведения

разходите на лечебните заведения

Болничните сдружения в България настояват държавата да оттегли текстове от Проекта за изменение на Националния рамков договор, които засягат най-вече разходите на лечебните заведения за персонал.

За пореден път има риск болниците да бъдат оставени без достатъчен ресурс, но със задължение да пренасочат по-голямата част от приходите си към фонд работна заплата.

Това крие огромни рискове за пациентите поради невъзможност за покриване на разходи, свързани с консумативи и лекарства, се посочва в становището на болничните сдружения, изпратено до премиера и отговорните институции.

Източник: БНР

Leave a Reply