НСОПЛБ против диференциране стойността на профилактичния преглед

НСОПЛБ

Общопрактикуващите лекари смятат за погрешна стъпка предложението за диференцирано заплащане на профилактичните прегледи при хората над 18-годишна възраст.

С бюджета за тази година се предлагат различни цени на годишния профилактичен преглед в зависимост от обхванатите от него хора. Така за преминали до 46% от пациентите предложената цена е 20 лв., за до 60% от тях – 25 лв., а за над 60% обхванати пациенти – 26 лв. Подходът се налага с единствен мотив – повишаване броя на обхванатите с профилактичен преглед лица.

„Считаме, че не е правилно стойността на един определен вид преглед, който съдържа определени елементи, да бъде променяна в зависимост от броя на реализираните прегледи от този вид. По същество, поставянето на норматив, който не зависи единствено и само от изпълнителя, не е начин за стимулиране на увеличаване на този брой. Възможностите на всеки един ОПЛ са различни. По-малкият брой прегледи в никакъв случай не означава по-лошо качество на предоставената на здравноосигурени лица дейност, както и обратното и не е основание да бъдат оценявани по различен начин в зависимост от количеството“, посочват от сдружението на личните лекари в позиция до медиите.

От НСОПЛБ отбелязват още, че медицинските дейности са резултат от взаимодействието между лекар и пациент. От там предлагат чрез средствата за масова информация гражданите да бъдат постоянно информирани за възможността да преминат профилактичен преглед, както и за неговото съдържание. Според тях медиите трябва да обясняват, че този преглед е различен от прегледа по месторабота, организиран от службите по Трудова медицина; да припомнят непрекъснато и за задължението, което има всеки гражданин според нормативната уредба да премине този профилактичен преглед и санкциите, на които подлежи при неизпълнение. „Рационално би било да се обсъдят стимулиращи и улесняващи фактори за провеждане на годишния профилактичен преглед, например осигуряване на един ден платен отпуск от работодателя в деня на провеждането – предложено от НСОПЛБ преди много години и др.“, посочват от Сдружението.

Личните лекари припомнят, че според Националния рамков договор те търпят санкции, ако бъдат посетени за профилактичен преглед и откажат да го извършат.

„Ние ОПЛ обаче не разполагаме с достатъчно възможности да задължим гражданите да ни посетят, което е друга основателна причина да считаме, че новите налагани мерки не съответстват на обявения мотив и просто е начин да се постави начало на една порочна практика на манипулация на стойността и резултатите от дейността на лекарския труд, дори това в момента да се прави с добри намерения“, заявяват от НСОПЛБ в позицията си, подписана от председателя на УС на Сдружението доц. Любомир Киров.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply