Българите търсят най-малко здравна информация онлайн от целия ЕС

здравна информация онлайн

България е страната в ЕС, в която най-малко хора търсят здравна информация онлайн. Това сочат данни на Евростат за 2021 г.

През последните три месеца преди проучването от 2021 г. относно използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от отделни лица, един от всеки двама граждани на ЕС (55%) на възраст 16-74 години е съобщил, че е търсил онлайн здравна информация, свързана с наранявания, болести, хранене, подобряване на здравето и др., показват данните на европейската статистическа служба.

Делът на хората, търсещи здравна информация онлайн за лични цели, варира в различните държави членки на ЕС. През 2021 г. най-високият дял е регистриран във Финландия, където 80% от хората на възраст 16-74 години са търсили онлайн теми, свързани със здравето през последните три месеца преди проучването, следвана от Холандия (77%), Дания (75% ) и Кипър (74%).

Най-ниски дялове пък се наблюдават в България (36%) и Румъния (40%), следвани от Германия (45%) и Полша (47%).

През последното десетилетие делът на лицата, търсещи здравна информация онлайн, се е увеличил в почти всички държави, членки на ЕС, като нарастването е със 17 процентни пункта средно за ЕС спрямо 2011 г. (38%). Най-голямо увеличение на броя на хората, търсещи здравна информация онлайн, е регистрирано в Кипър (+46 процентни пункта), следван от Чехия (+33 процентни пункта), Малта (+32 процентни пункта) и Испания (+31 процентни пункта), сочат още данните на Евростат.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply