Home Новини Министър Сербезова: Предстои НЗОК да вземе решение за нови онкодейности в Стара Загора

Министър Сербезова: Предстои НЗОК да вземе решение за нови онкодейности в Стара Загора

Министър Сербезова: Предстои НЗОК да вземе решение за нови онкодейности в Стара Загора

Предстои НС на НЗОК да вземе решение за утвърждаване на месечни и индикативни стойности по Регионални здравноосигурителни каси (РЗОК) и по изпълнители на БМП за месеците на дейност от м. април до м. ноември 2022 г,, които се заплащат в периода м. май — м. декември 2022 г. Това ще стане по реда на приетите правила по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г.

Така министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова отговаря на въпрос на депутата от ДПС Халил Летифов относно дейността на Комплексен онкологичен център-Стара Загора във връзка с информацията, че в частно лечебно заведение в областта ще бъдат открити нови дейности – лъчелечение и химиотерапия, при непроменен брой на легла по Здравна карта.

„По какъв начин ще се разпределят средствата за новите дейности, така че съществуващото от над 50 години общинско лечебно заведение да не бъде ощетено и да има възможност да запази капацитета, обема на дейност с цел да продължи да оказва необходимата медицинска помощ на населението от няколко области? Предвиждате ли при определяне на средствата на съответната РЗОК, техният размер да бъде увеличен с необходимия бюджет за тях, без да се намаляват стойностите за дейност на досегашните изпълнители на болнична медицинска помощ? Рестрикцията ще доведе до отлив на пациенти и кадри от лечебното заведение, поради евентуално надвишаване на определените /намалени/ стойности за обем на дейност“, смята Летифов.

Министърът подчертава, че предложенията за разкриване на нови дейности се правят от директорите на РЗОК след анализ на потребностите от дейности по Национална здравна карта, демографската структура и заболеваемост, отчетените случаи на пациенти от други региони, видовете дейности по индивидуалните договори, отчетените касово изплатени средства за период м. декември 2020 г. — м. ноември 2021 г., нови дейности по Клинични пътеки и Клинични пътеки, отпаднали от индивидуалните договори дейности.

„Конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области са утвърдени с Националната здравна карта на Република България. Съгласно чл. 34а от Закона за лечебните заведения „В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, приета през 2018 г.”, припомня министър Сербезова.

Тя допълва, че в конкретния случай директорът на РЗОК следва да направи предложение по Правилата на НЗОК, съобразно утвърдените средства за РЗОК Стара Загора от Надзорния съвет на НЗОК за периода м. април до м. ноември 2022 г., които се заплащат в периода м. май — м. декември 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджетни средства за същия период за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply