Надзорът на Касата утвърди бюджета за лекарствата по основни групи

бюджета за лекарствата по основни групи

 

Надзорният съвет на НЗОК утвърди бюджета за лекарствата за 2022 г. по основни групи, става ясно от решенията на Надзора от вчерашното заседание.

519 789 800 лв. е годишният бюджет за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за лекарствените продукти за домашно лечение, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза, 302 100 000 лв. – за лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната и 632 583 600 лв –  за лекарствените продукти от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

Надзорниците са гласували и регулативните стандарти в извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ, но заради липсата на подписан рамков договор са утвърдени само тези за март. За април 2022 г. броят на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности от изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична медицинска помощ ще е равен на 1/3 от утвърдените за първо тримесечие на 2022 г.

Надзорниците са разгледали и текущото изпълнение към 28.02.2022 г. на бюджета на НЗОК за 2022 г., от което става ясно, че то е на 25% от общия бюджет и не се очертават дефицити.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply