Комисия ще проверява предложените от РЗОК средства за болниците

РЗОК средства за болниците

Нов орган ще проверява месечните стойности, предлагани за всяка болница от РЗОК, преди да бъдат утвърдени от Надзора на Здравната каса. Това ще е петчленна комисия, предложена от Надзорния съвет на фонда, в която са включени по един представител на МЗ и МФ и трима представители на НЗОК. Комисията ще представя пред Надзора отчет, който обаче ще е има препоръчителен, а не задължителен характер. Нейните членове ще работят без възнаграждение и ще подпишат декларация за неразгласяване на служебна информация.

Такъв текст е приет от Надзорния съвет на НЗОК заедно с правилата за утвърждаване стойностите на разходите за болнична помощ за 2022 г.

Идеята за комисията е на началника на кабинета на здравния министър Васил Пандов, който е и председател на Надзорния съвет на Касата. Според него подобна комисия ще подпомогне дейността на Надзора, като с проверката на предложените бюджети надзорниците ще имат по-добра информация за взимане на решенията си. Доц. Пандов уверява, че идеята е функцията на комисията да е само подпомагаща, а не да взима решения вместо членовете на Надзора.

„Надзорният съвет разпределя 2 млрд. лв. между лечебните заведения за болнична помощ. Ние го правим вече няколко пъти. След всяко решение имаме една дискусия, в която влизаме, жалби – как РЗОК Х е преразпределяла между лечебните заведения. Всеки път влизаме в една дискусия, самите членове на Надзорния съвет искат информация, започваме отзад напред. А ние трябва, когато взимаме решения, да имаме яснота точно кога и какво е разпределено“, аргументира се той и дава пример с недоволството на всички лечебни заведения от конкретна РЗОК за начина, по който са определени стойностите им.

„Миналата седмица от една РЗОК дойдоха всички представители на лечебните заведения за болнична помощ от една област на среща с министъра на здравеопазването, които имаха критики всички без едно лечебно заведение как се определят стойностите в тази РЗОК. (…) Аз, като председател на Надзорния съвет, получих въпрос от тях – Вие как контролирате тези стойности“, коментира Пандов.

Идеята за комисията подкрепят и останалите представители на държавата в Надзора – Виолета Лорер, Румен Спецов, Естел Василева-Тодорова, както и представителят на АИКБ Боян Бойчев, който обаче смята, че след тримесечен период на действие трябва да се направи оценка дали комисията да продължи работата си.

Против създаването ѝ пък са представителите на синдикатите д-р Иван Кокалов и Теодор Василев, както и представителката на КРИБ и председателка на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова.

Според д-р Кокалов комисията ще върши излишна дейност, като дублира работата на надзорниците. „Извинявайте, тук има достатъчно администрация, която всеки път каним, за да ни обяснява, която прави тези числа, които са пред нас, да ни обясни как са получени. Ще искаме таблици, ще искаме обяснения. Но да правим комисия, тази комисия пак ще задава въпроси на същите хора. Тя няма как да ги вземе от въздуха тези числа, за да ни ги даде. Така че тя пак ще използва администрацията на Касата“, коментира той.

Адв. Димитрова пък отбелязва, че не открива основания за създаването на подобна комисия. „Имам чувството, че се измесва по някакъв начин функцията на Надзорния съвет, като се създава един орган“, допълва тезата на д-р Кокалов тя и коментира: „Анализът на данните наистина е много важен. Наистина трябва да има въпроси към експертите как са стигнали до конкретни изводи, как се стига до предложенията, защото това е от съществено значение. Как тази комисия ще ни помогне? Същите въпроси можем и ние да ги зададем“.

Подобна е и аргументацията на Теодор Василев: „Вълшебната дума е контрол. Ние имаме достатъчно компетентни служители, достатъчно разписани правила… (…) Ако ние демонстрираме нашата ангажираност към контрола чрез управителя по вертикала на касата, мисля че ще постигнем резултат. Комисията за мен ще бъде един излишен орган, който ще трябва да се въвлича в спецификата на дейността, тези хора няма да бъдат назначени занимавайки се изключително само с комисията, те ще бъдат хора, които си имат достатъчно друга работа, за да могат да вникнат на експертно ниво в тези специфични дейности. Мисля, че касата има потенциал и може да се справи с наша помощ и наш контрол“, казва той.

В крайна сметка текстът е приет с гласовете на представителите на държавата и този на Боян Бойчев.

С пълния текст на стенограамата от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК от 21 март можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply