САЩ ни дава мултиплексен PCR за проучване на реални инфекции, които циркулират у нас

клинични проучвания

В предвиденото проучване няма да се провеждат клинични проучвания, няма да се изпитват лекарствени продукти или патогени върху хора или животни

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Изследователският институт „Уолтър Рийд” са сключили споразумение за научноизследователско проучване в областта на надзора на съществуващите в България заразни заболявания. В предвиденото проучване няма да се провеждат клинични проучвания, няма да се изпитват лекарствени продукти или патогени върху хора или животни“. Това казва министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова в отговор на въпрос на депутата от БСП Владимир Маринов относно българско участие във военно-изследователска мисия на Министерството на отбраната на САЩ в България и Грузия.

Народният представител посочва, че вследствие на войната между Русия и Украйна в публичното пространство са се появили данни за наличието на биологични лаборатории на границата на Руската федерация, като според началника на войските за радиационна, химическа и биологична защита на въоръжените сили на Руската федерация се касае за 30 лаборатории, работещи по поръчка на Управлението за намаляване на военната заплаха на Министерството на отбраната на САЩ (DTRA).

Лабораториите са работили в три направления: мониторинг на биологичната ситуация в районите, където се предполага разполагане на военните контингенти на НАТО; събиране и износ за САЩ на щамове от опасни микроорганизми; научно-изследователска работа по изучаване на потенциални агенти па биологично оръжие, специфични за тези региони, които имат естествен произход и могат да се предават на човек.

„Съществуването на подобни лаборатории беше потвърдено от помощник-държавния секретар Виктория Нюланд на изслушване пред Сената на САЩ. Съществуват данни, че голям брой щамове на особено опасни инфекции са били унищожени или изпратени в САЩ. Пентагонът оперира и биолаборатория в Тбилиси, Грузия – център Лугар. Там се провеждат изследвания върху следните патогенни микроорганизми: Bacillus anthracis, Brucella, CCHF virus Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Hantavirus, Rickettsia species, TBE virus, Bartonella species, Borrelia species, Esherichia species, Leptospira species, Salmonella typhi, WNV. На 13.12.2021 г. е публикувано обявление във федералния регистър за обществени поръчки и договори на САЩ, чрез което Департаментът на отбраната на САЩ търси да наеме изпълнители, вкл. микробиолози, които да подпомагат предстоящата военно-изследователска мисия на Пентагона в България и Грузия. От последвалите публикувани материали в САЩ се установи, че в посочената програма ще участват Националният център по заразни и паразитни болести и Военномедицинска академия. Информацията беше потвърдена и от проф. Ива Христова“, казва Маринов.

Министър Сербезова заявява, че споразумението между НЦЗПБ и изследователския институт „Уолтър Рийд” не касае българското правителство и поради тази причина не е искано съгласие от правителството. Подписано е на 15 юли 2021 г.

„В споразумението са предвидени диагностични изследвания на циркулиращите в страната остри респираторни заболявания, фебрилни и вектор-преносими заболявания, чревни инфекции и антибиотичната резистентност. Няма да се провеждат изследвания върху патогените, а само рутинна диагностика, за провеждането на която не е необходимо да се осигуряват щамове. По силата на споразумението изследователският институт „Уолтър Рийд” ще предостави необходимото оборудване, състоящо се от апарат за мултиплексен PCR. Апаратът е за молекулярна диагностика, която значително съкращава и облекчава диагностичния процес. В предвиденото проучване няма да се провеждат клинични проучвания, няма да се изпитват лекарствени продукти или патогени върху хора или животни. В обхвата му е включено проучване на реални инфекции, които циркулират в страната, като за установяване на техните причинители ще се приложи ускорено диагностика с PCR“, казва проф. Сербезова.

По думите й проучването има изследователски характер и не е експериментално. Няма заложени никакви експерименти. Не се предвиждат никакви изследвания върху Bacillus anthracis, Brucella, CCHF virus, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Hantavirus, Rickettsia species, TBE virus, Bartonella species, Echerichia species, Leptospira species, Salmonella typhi, WNV. „Проучванията, които НЦЗПБ ще проведе по този проект, ще се фокусират само върху събирането на изчерпателни данни за съществуващите инфекциозни заболявания в България“, допълва тя.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply