НЗОК ще плаща повече за изследвания

НЗОК

Нови дейности и допълнителни видове изследвания ще бъдат включени в пакетите за профилактика в рамките на задължителното здравно осигуряване. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

 

Предложенията се отнасят за деца, бременни жени и хора над 18-годишна възраст, както и за някои специфични групи, като хора в риск от злокачествено новообразувание.

За децата от 7 до 18 години се въвеждат медико-диагностични изследвания в рамките на профилактичните прегледи. Вносителите подчертават, че до момента те не са били включени в обхвата на тези прегледи.
Предложението е при децата на 7, на 10, на 13 и на 16-годишна възраст да се провежда изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване на кръвна захар и холестерол. Целта е да бъдат създадени възможности за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да даде възможност и за навременното им лечение.

При бременните жени се въвеждат допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните консултации. Предлага се за периода на бременността към провежданите досега 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още 2 такива прегледа, както и на ехографско изследване за фетална морфология, с оглед на предвидения по време на бременността биохимичен скрининг. Също така бременните вече ще бъдат изследвани за хепатит С.

За възрастовата група над 18 години също ще бъдат добавени нови профилактични медико-диагностични изследвания. През 5 години ще бъде провеждано изследване на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания в рамките на профилактичните прегледи се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, включително и такива на черния дроб и отделителната система, се казва в мотивите на вносителите.

При жените на възраст от 30 до 50-годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези, като това дава възможност да бъдат установени изменения в ранен стадий.
Проектът е публикуван на електронната страница на МЗ и в портала за обществени консултации strategy.bg, а срокът за предложения е до 29.03.2022 г.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply