Социалната комисия отхвърли измененията на Закона за личната помощ, ще го прецизират

Закона за личната помощ

С 4 гласа „за“ и 11 „въздържал се“ депутатите от парламентарната социална комисия отхвърлиха предложения от „Има такъв народ“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Според народните представители в него има твърде много противоречиви текстове, както и такива, които противоречат на сега действащото законодателство.

В становището си от Министерството на финансите заявиха, че предложеният проект разширява твърде много обхвата на нуждаещите се от личен асистент, а в приложените мотиви не е включена информация относно финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. „Информация относно разходите и ползите се съдържа в придружаващата законопроекта предварителна оценка на въздействието, където е посочено, че с 254 млн. лв. е необходимо увеличение на бюджет 2022 г. без да става ясно при какви допускания на вносителите са предложили очаквания брой ползватели и брой часове месечно, а именно „до не повече от 60 000 души през следващите три години“. Със Закона за хората с увреждания е предвидено месечна финансова подкрепа да получават хората с трайни увреждания, като по данни от Министерството на труда и социалната политика средномесечния брой лица с трайни увреждания, които се възползват от този вид подкрепа е 670 000 лица. Следователно, може да се допусне, че в резултат на предложените в законопроекта промени, само броят на хората с трайни увреждания, които ще имат право да се възползват от механизма за лична помощ, може да достигне 670 000 ползватели“, заявиха от МФ.

Според отчетените данни до 31 декември миналата година достигнатият брой ползватели на хора с увреждания с чужда помощ е 40 826. Предвидените разходи възлизат на 438,1 млн. лв. при средномесечно нарастване на броя на ползвателите, но в рамките на действащото законово ограничение. „Дори при консервативните допускания на вносителя за не повече от 60 000 ползватели и средно ползвани 240 часа възлизат на повече от 800 млн. лв.“, допълниха от Министерството.

Вносителите на законопроекта уточниха, че е абсолютно нереално достигането на 670 000 желаещи за лични асистенти, тъй като е предвидено от тази помощ да могат да се ползват допълнително само хората претърпели инсулт, инфаркт, които са със синдром на Даун и онкологично болните. Те добавиха, че разширяването на прага на определен брой часове няма да доведе до пълното им използване.

Не така мислеше обаче депутатът от ГЕРБ Деница Сачева, според която предложените текстове „отварят вратата за всички, а не само за най-уязвимите групи“. По думите й за пореден път е неглижирана ролята на общините и е нужно да се предвидят средства за тях, тъй като те се явяват работодатели на личните асистенти. „Създават се силни зависимости между хората с увреждания и роднини, които не винаги са добронамерени“, допълни още тя и подчерта, че ако текстовете се прецизират, ГЕРБ вероятно ще подкрепят законопроекта.

За прецизиране настояха и от „Продължаваме промяната“, и от „Демократична България“. От ДПС подкрепиха промените. Д-р Хасан Адемов заяви, че има противоречащи на действащото законодателство текстове, но пък апокалиптичната представа за 670 000 бенефициенти е опровергана от заявленията, подадени до момента. От 88 000 души с право на личен асистент, такъв са поискали да имат едва половината.

Предстои проектът да бъде гледан и в зала.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply