Европейски пациентски организации с план срещу неравенствата при лечението на рак

лечението на рак

Европейски пациенти с онкологични заболявания разписаха план „10 стъпки за намаляване на неравенството в борбата с рака“ в отворено писмо, прието на Конгреса „За равенство в борбата с рака“, който се проведе този петък в Рига. Пациентите призовават за действие в борбата с рака и осигуряването на адекватно финансиране. В писмото се иска и по-категоричното различаване на неравенството в достъпа на пациентите до диагностика, лечение и най-новите технологии и иновационни медикаменти във всички страни членки на ЕС.

В исканията се подчертава и нуждата от по-лесен достъп до трансгранична медицинска грижа и създаването на онкологични центрове за координирано обучение на специалисти, места, които да предлагат качествена подкрепа, и не на последно място – да дават незабавна помощ в ситуации на глобални кризи. Настояването е тези центрове да бъдат създадени така, че да не предполагат корупционни практики и обслужване на интереси.

В обръщение към Конгреса Стела Кириакиду, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, подчерта, че Европейският план за борба с рака, одобрен от Европейската комисия, е сложил на фокус пациентите и техния равен достъп до съвременна медицинска грижа.

„Регистърът за неравенство на онкоболните ще даде много данни за изследване на разликата в достъпа до лечение по пол, образование, доход и местонахождение. До края на 2023 година ще бъде направен профил на всяка страна членка, както и цялостен доклад за това каква е грижата за онкоболните на различните места”, заяви Кириакиду.

„Конгресът в Рига слага основите на значителна промяна в европейската политика. За първи път водещите европейски онкологични пациентски организации излизат с толкова категорично становище за техните очаквания за лечението и превенцията на рака. Нашата цел е политиката ни да не бъде „спускана отгоре“, а да е плод на диалог за истинските нужди на пациентите“, почерта Олга Валчина от „Онкоалайънс“.

От българска страна на Конгреса участва д-р Станимир Хасърджиев, генерален директор на Националната пациентска организация. „Съвместната работа с пациентите често бива подценявана, но те имат експертиза, която е изключително ценна, особено когато става дума за препятствията и пропуските на системата. Нито един пациент не трябва да бъде изоставян в битката в рака и затова преодоляването на неравенството в грижата и достъпа до лечение е толкова ключово“, заяви той.

Отвореното писмо 10 стъпки за намаляване на неравенството в борбата с рака“ ще бъде изпратено до ЕП, ЕК и министерствата на здравеопазването на страните членки на ЕС.

Конгресът „За равенство в борбата с рака“ се проведе на 18 и 19 март в Рига и в него участваха над 50 пациентски организации от 22 европейски страни, представители на европейски институции, здравни власти, лекари и експерти. Организатор е Латвийската асоциация на онкологичните пациентски организации „Онкоалайънс“.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply