Божанов: Няма проблем със системите на НЗОК заради отпаднали от IT договора дейности

НЗОК

Някои от дейностите, които „Информационно обслужване“ (ИО) извършва по договор със Здравната каса, липсват в план-графика за тази година. Договорът е свързан с изнесени дейности по управление на IT услуги в системата на НЗОК.

Неизпълнението на поетите ангажименти от страна на ИО ще попречи на работата на обществения здравен фонд и ще наложи избор на друг изпълнител за тяхната реализация. За това алармира във времето за парламентарен контрол депутатът от БСП Благовест Кирилов, като се обърна с въпрос към министъра на е-управлението дали „Информационно обслужване“ разполага с възможност да изпълни задълженията си по договор.

Проблем по отношение на дейностите няма, заяви от своя страна министър Божидар Божанов. Той отбеляза, че въпросният договор е рамков, което изисква всяка година изпълнителят и възложителят да съгласуват план-график за дейностите през следващата година. „План-графикът се изготвя по искане на НЗОК и „Информационно обслужване“ няма пряко въздействие върху неговото съдържание. В този смисъл отпадналите дейности – две от тях, с които съм запознат – едната е заради техническа грешка от страна на НЗОК, която вече е отстранена, а другата е по предложение на изпълнителя с цел допълнително детайлно уточняване на бизнес процесите, т.е., тя не е отпаднала, а е отложена с малко преди подписването на план-графика“, обясни министър Божанов.

Той изтъкна още, че преди ежегодното подписване ИО не спира да обслужва дейностите по договора и оказва пълно съдействие за всякакви дейности по него, като например внедряване на резервен център, извършване на анализ, свързан с киберсигурността, подготвяне доклад за повишаване на мрежовата информационна сигурност и други.

„На база на гореизложените факти екипът на „Информационно обслужване“ потвърди пред мен, че разполага с възможността да изпълнява своите задължения по договора не само на база на създадения план-график по предложение на НЗОК, но и в съответствие с всички нормативни изисквания“, увери министърът на е-управлението.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply