Проф. Алтънкова: Отворени сме за всички, които се нуждаят от имунологично изследване

Проф. Искра Алтънкова

Проф. Искра Алтънкова е водещ специалист, университетски преподавател и международно признат учен от областта на клиничната имунология. В момента  ръководи Лабораторията по клинична имунология в Университетска болница „Лозенец“.  

Проф. Алтънкова, работата на клиничния имунолог често като че ли остава незабелязана и дори в някакъв смисъл е непозната за пациентите. Всъщност, какъв е приносът на тези специалисти в диагностиката и лечението на заболяванията?

Клиничната имунология е сравнително нова специалност, засега щатно е ситуирана към имунологични лаборатории, но всъщност е основна медицинска специалност и се занимава както с лабораторна имунодиагностика, така и с пациенти с имунни заболявания. Ние, имунолозите, даваме консултации, участваме в обсъждания и извършваме важни и неотменни изследвания за поставяне, потвърждаване или отхвърляне на диагнози на редица болести с имунни механизми. Също така участваме в планирането и проследяването на имуномодулиращи терапии, както и в проследяването на клиничния ход на заболяванията. Това в пълна степен важи и за Лабораторията по клинична имунология в болница „Лозенец“. Като университетска лаборатория се стремим бързо да въвеждаме и поддържаме на най-съвременни диагностични имунологични изследвания. Следим специализираната литература и се стараем да бъдем в крак с модерните тенденции.

Диагнозата на кои често срещани заболявания вече е немислима без помощта на имунолога?

Има няколко области на медицинската практика, в които е необходимо участието на клинични имунолози – например. различни вродени или придобити имунодефицитни състояния; автоимунни състояния и заболявания в почти всички области на вътрешната медицина, алергии, трансплантация на солидни органи и тъкани, прилагане на различни имуномодулиращи агенти и терапевтични схеми, таргетни имунотерапии и много други.

В нашата Лаборатория по клинична имунология основни направления са диагностика на автоимунните болести в гастроентерология, нефрология, системни автоимунни болести на съединителната тъкан като системен лупус, ревматоиден артрит, автоимунни васкулити, синдром на Сьогрен, миозити и други, имунологично проследяване при пациенти с трансплантации на черен дроб и бъбреци.

Болницата отдавна е отворена за всички граждани и лабораторията обслужва на общо основание външни и нележащи, амбулаторни пациенти, потърсили услугите ни на принципа на свободно заплащане, граждани с НЗОК направления или обслужвани чрез различни здравно-осигурителни фондове. Предлагаме отделни и „пакетни“ имунологични изследвания. Пакетите са комплекси от изследвания, свързани с имунната диагностика на заболявания като системен лупус, ревматоиден артрит, системни васкулити, миозити, склеродермия, цьолиакия, чернодробни автоимунни болести и други заболявания, с имунологични механизми на възникване и протичане. Пакетното обслужване улеснява лекарите и пациентите при поръчката на изследвания, а носи и известна бонификация в цените.

Отворени сме за всички пациенти, които се нуждаят от имунологично изследване.

Кои нови методи промениха облика на специалността в последно време?

Наред с класическите имуноензимни, имунофлуоресцентни, нефелометрични и турбидиметрични, многоцветна флоуцитометрия и др. методи в имунологичните лаборатории автоматизацията расте и това позволява извършването на мултиплексни изследвания, които осигуряват възможност за по-големи комбинации от имунни параметри. Това е предпоставка за по-голяма бързина, а в някои случаи разкрива и нови механизми на болестите, а така също и води до промени в патогенетичните парадигми.

Какви са очакванията Ви като специалист за развитието на лабораторията, която ръководите?

Клиничната имунология е много интересна, бързо развиваща се научна област както в теоретичен план, тя е и път към бързата реализация на полезни за медицинската практика постижения. Очаквано е това да продължи и все повече нови медицински приложения да се реализират.

Последните две години бяха доста трудни и усилията на повечето имунологични лаборатории бяха ангажирани с проучвания на SARS-CoV2, инфекцията COVID 19 и нейната диагностика, както и ваксинациите и техния протективен ефект – все важни проблеми от полето и на клиничната имунология.

И ние се включихме във внедряването и извършването на тестове за хуморален (различни антитела) и клетъчен имунитет на хората срещу този пандемичен вирус. Проучваме пост-ваксиналните и пост-болестни имунни характеристики на здрави и болни хора. Това повиши познанията и опита ни за тази инфекция и диагностиката и към момента изследваме антитела и специфичен гама-интерферонов отговор като елемент на клетъчен имунитет при пациенти, срещали този вирус.

Също така ще добавя, че ние, имунолозите, участваме в общоболничния ежедневен клиничен рапорт и винаги сме на разположения за консултации при нужда на място или по телефона.

Кои Ваши ученици и последователи са Вашата гордост на университетски преподавател?

Като дългогодишен университетски преподавател, професор по клинична имунология и действащ ръководител на университетска диагностична имунологична лаборатория се радвам, че в учебните програми на студентите медици се утвърди преподаването по клинична имунология. Докторантурите по имунология и специализациите по клинична имунология вече доста години се утвърдиха като ефективна форма за квалификация на лекари, биолози и други специалисти и аз съм горда със специалистите, за чието изграждане съм допринесла.

Повечето се реализираха като качествени академични специалисти, ръководители на диагностични структури по клинична имунология и водещи преподаватели и ръководители.

И досега за мен е голямо удоволствие да поддържам професионални и приятелски отношения с клиничните имунолози в България, които сме малка, но високо квалифицирана и ентусиазирана гилдия.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply