Здравната комисия отхвърли нулевата ставка за ДДС за лекарствата и медицинските изделия

нулевата ставка за ДДС за лекарствата

Здравната комисия отхвърли законопроекта на „Възраждане“, с който се предлага нулева ДДС ставка за лекарствата и медицинските изделия, с 8 гласа „за“, 1 „против“ и 8 „въздържал се“.

Проектът беше подкрепен от ДПС, но с много сериозни забележки. „Лекарствените продукти са с регулирани от законодателя цена, затова там може да се разчита, че цените ще бъдат намалени“, каза д-р Хасан Адемов.

„Пазарът на лекарства е за 5 млрд. лв. миналата година. Това означава, че трябва директно да отпишем 1 млрд. лв. ДДС-то е един от малкото данъци, които могат да бъдат събрани“, заяви доц. Ивайло Христов от „Има такъв народ“.

Според председателя на комисията и депутат от „Продължаваме промяната“ доц. Антон Тонев намаляването на ДДС не е най-добрият инструмент да се помогне на уязвимите групи. „Намаляването на ДДС не помогна за намаляване на цените в други бизнеси. Икономистите смятат, че намаляването на ДДС подпомага повече бизнеса, отколкото крайния потребител“, каза той.

Депутатът от БСП проф. Георги Михайлов пък заяви, че намаляването на ставките ще остане за обсъждане за по-благоприятни условия, защото на този етап ще намали баланса в целия живот на държавата.

Срещу законопроекта се обявиха от Министерството на финансите, които заявиха, че намаляването на ставката не води до автоматично намаляване на цените или до увеличаване на доходите на лицата. „Въвеждането на намалена ставка на ДДС за определени доставки на стоки и услуги от първа необходимост или за социално полезни стоки не може да се разглежда изолирано и е необходимо същото да се преценява както в контекста на данъчната политика, така и на другите политики на страната. Промени в данъчните закони не могат да се правят след приемането на бюджета за съответната година, защото в бюджета трябва да бъде взето предвид изменението в приходната част“, каза по време на заседанието представителят на министерството.

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев от своя страна заяви, че Министерството на здравеопазването също не подкрепя законопроекта. „Спорно е дали евентуална промяна в режима на ДДС върху лекарствените продукти и медицински изделия, както и медицинско оборудване, помощни и други уреди, обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност, за изключително персонално използване от инвалиди, включително ремонта на такива стоки и доставката на детски седалки за автомобил, ще доведе до желания ефект от повишаване на достъпността им и ефективността на разходване на публичния ресурс в здравеопазването. Всяко намаляване на приходната част на държавния бюджет би довело до рискове при изпълнение на заложените разходни политики, част от които са и разходите за лекарствени продукти и медицински изделия“, каза той.

Д-р Грибнев подчерта, че с цел намаляване цените на лекарствените продукти НЗОК заплаща по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки.

Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев подчерта, че Касата не подкрепя законопроекта освен заради изложените до този момент доводи, но и защото европейската директива задължително казва, че ДДС ставката не може да бъде по-ниска от 5%. „Разширяването на кръга на стоки и услуги, които ще се облагат с намалена ставка на ДДС, ще доведе до намаление на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Това от своя страна ще доведе до необходимост от дебат за цялостно преразглеждане на действащата данъчна система и за увеличаване ставките на преките данъци, за компенсиране намалението на приходите от ДДС“, каза още проф. Салчев.

В становището си от Асоциация на производителите и търговците с медицински изделия и помощни средства пък заявяват, че усилията на законодателя следва да се насочат към промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания относно медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите документи за помощни средства, за които лицата с увреждания ползват целева помощ и в издаването съответните заповеди на ресорния министър, с която се утвърждават пределните размери/лимити на помощите.

„Именно с увеличение на лимитите на пазара ще влязат качествени изделия, които реално ще увеличат възможностите на хората с увреждания за реализация на трудовия пазар във време, когато се говори, че липсват достатъчно квалифицирани кадри“, смятат от Асоциацията.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply