СЛК осигурява финансова помощ и за пенсионираните лекари

пенсионираните лекари

Столичната лекарска колегия на БЛС разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“, като насочва допълнителна грижа и средства в помощ на пенсионираните лекари, които вече не практикуват и имат необходимост от финансова подкрепа във връзка със заболяване, съобщиха от СЛК.

По предложение на председателя на УС на колегията д-р Асен Меджидиев Управителният съвет е гласувал нова разпоредба в Правилника за дейността на Фонда, с която се уточнява, че право на финансова помощ имат пенсионирани, неработещи лекари, редовни членове на БЛС до датата на пенсиониране.

Финансовата подкрепа е еднократна за календарна година за заболявания, налагащи доплащане за консумативи, материали и лекарствени средства, незаплатени от НЗОК дейности по клинични пътеки в болничната медицинска помощ с приложените към тях медицински изделия.

Размерът на помощта до 800 лв. се отпуска по лична молба на пенсионера с приложени фактури за разходвани средства по съответната клинична пътека, епикриза, изискваща закупуване от пациента на необходимите материали и лекарства.

Помощта се отпуска с решение на Управителния съвет на Столична лекарска колегия на БЛС.

Фонд „Лекарска взаимопомощ“ на Столична лекарска колегия (СЛК) е създаден с решение на Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г., а дейността му е регламентирана от Правилник за дейността на фонда. Според правилата на Фонда лекарите получават допълнителна помощ в следните случаи: при раждане на дете, помощ при заболяване, помощ при смърт на член на СЛК.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply