Едва четири от десет пациенти с рак достигат петгодишна преживяемост у нас

пациенти с рак

Едва 46% от страните в за страните от Централна и Източна Европаа имат скринингови програми за ранна диагностика на рак на гърдата, дебелото черво и шийката на матката. Относителната степен на преживяемост на рака в тези страни е много по-ниска от централноевропейските държави. Това съобщават от онкологичните пациентски организации по повод Европейският конгрес „За равенство в борбата с рака“, който ще се проведе на 18 и 19 март в Рига. Целта на конкрега е да постави темите за неравенството при достъпа до диагностика, лечение и иновативни решения за борба с онкологичните заболявания.

В България едва четири от десет пациенти достигат петгодишна преживяемост. Пациентите в Чехия чакат три пъти по-дълго за достъп до медикаменти в сравнение с тези в Австрия. От десет нови медикамента за борба с рака в Полша са налични едва три.

„Напредъкът в медицината позволява днес раковите заболявания да бъдат наричани хронични, което е много обещаваща перспектива. Не е приемливо хората от Централна и Източна Европа да се страхуват от болестта заради липсата на навременна диагностика, липса на обучени специалисти и липсата на достъп до реимбурсирани от държавата иновативни лекарства. В същото време в Централна Европа онкологичните заболявания се третират успешно и пациентите имат перспективата на много години живот пред себе си”, посочва Олга Валчина, член на борда на Латвийската асоциация на онкологичните пациентски организации „Онкоалайънс“.

В тази връзка на конгреса ще бъде поставен акцент върху необходимостта да бъде създаден Европейски онкологичен регистър на неравенствата, който в синхрон с Европейския план за борба с рака да установи тенденциите и различията между държавите членки на ЕС и да намали значително несъответствията в превенцията и лечението на онкологичните заболявания. Необходимо е да бъдат създадени и акредитирани национални центрове за лечение на ракови заболявания, както и да бъде организиран обмен на национални специалисти – хирурзи, химиотерапевти, рентгенолози, както и обмен на данни и практики между страните членки на ЕС.

Темите на конгреса са в синхрон с резолюцията на ЕП „За укрепване на Европа в борбата срещу рака в посока на всеобхватна и координирана стратегия”, която предстои да бъде приета и принципите на справедливост, устойчивост, равенство, солидарност и иновативност, заложени в Европейския план за бора с рака.

В рамките на конгреса пациентските организации ще подпишат Отворено писмо до ЕП и правителствата на страните от Централна и Източна Европа.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply