„Асоциация на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури“ беше учредена в София

Асоциация на психолозите и психотерапевтите

Професионалистите по психологична помощ от цялата страна се обединиха в обща асоциация за развитие и утвърждаване статута на клиничната психология, психотерапията, психоанализата и психосоматиката като съпътстваща част в процеса на болничното и медицинско лечение.

Д-р Велислава Донкина от Звеното за психологична и немедицинска грижа на Националната хематологична болница, която е председател на професионалното сдружение, заяви, че то ще работи за утвърждаване статута на професията, възможностите за нейното регулиране и най-вече адекватно заплащане на специалистите.

Д-р Велислава Донкина

Д-р Велислава Донкина

“Наш дълг е като хора, работещи отдавна в сферата и познаваши нейните особености, да положим усилия за стандартизиране на заплащането и практиката ни, да съдействаме за приемането на стандарт и регламент за практикуването на професията, да подкрепяме колегите си в София и страната в създаването и развиването на болнични центрове за клинична психология и психотерапия, психосоматика, психоанализа и немедицинска грижа, както и да подкрепяме тяхното професионално израстване”, каза още тя.

„Много са въпросите и предизвикателствата пред професионализирането на нашето съсловие, утвърждаването му, а също и грижата за него. Асоциацията планира да си сътрудничи с всички професионални групи и сдружения и вече е направила постъпки за обнародването на Стандарт за професионалната практика на психолозите в болница.

Източник: БНР

Leave a Reply