Данните на НЦОЗА: Инсултите и инфарктите трайно намаляват

НЦОЗА

Сърдечносъдовите заболявания не са сред причините за надвишената смъртност у нас през 2021 г., показват данните на НЦОЗА. Напротив – данните показват тенденция за намаляване на диагностицираните с остра мозъчносъдова болест и остър инфаркт на миокарда, като особено видима е тази тенденция при инсултите.

През 2021 г. хоспитализираните с инсулт са били 42 822, като от тях 8 343 в интензивна структура. Общо хоспитализирани и нехоспитализирани с инсулт пък са били 45 444 души. През 2020 г. пък хоспитализираните с инсулт са били 46 072, в интензивна структура – 9 823, а общо диагностицираните хоспитализирани и нехоспитализирани – 48 686. Намаляването е особено драстично в сравнение с данните от периода преди началото на COVID пандемията. През 2019 г. хоспитализирани са били 55 384 души, като от тях в интензивна структура са били  12 053. Общо хоспитализирани и нехоспитализирани с инсулт са били 58 128 души.

Тази тенденция обаче не е така видима при броя на починалите в болнични структури. През 2021 г. броя на починалите от общия брой хоспитализирани е 5 518 души, като от тях в интензивна структура – 1 737; през 2020 г. техният брой е 5 187, в интензивна структура – 1 877, а през 2019 – 5 398, в интензивна структура – 2 146.

Тенденция за намаляване има и при случаите на остър инфаркт на миокарда, макар и далеч не толкова категорична. През 2021 г. хоспитализираните с инфаркт са били 9 787, като от тях в интензивна структура – 2 738. Общият брой на хоспитализираните и нехоспитализираните е 11 445. През 2020 г. хоспитализирани са били 9 965, като от тях в интензивна структура 3 206. Общо хоспитализирани и нехоспитализирани са били 11 786 души. През 2019 г. в болници са били приети 11 488 души с инфаркт, като в интензивните отделения са били 3 994. Общо хоспитализирани и нехоспитализирани с инфаркт са били 13 010 души.

При случаите на починали с инфаркт обаче не се наблюдава такава тенденция. През 2021 г. от инфаркт в болница са починали 862, от които в интензивна структура – 443, докато през 2020 г. починалите са били 855, а в интензивна структура – 452. Въпреки това има трайно намаление на смъртността в болниците в сравнение с периода от преди пандемията – през 2019 г. починалите от общия брой хоспитализирани са 933 души, от които в интензивна структура – 542.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply