Предлагат в здравеопазването да се плаща за постигнат резултат

Харвардски модел

Харвардският модел бе представен на министър Сербезова

В София се проведе експертна среща на тема “Здравеопазване, основано на ползите“ с участието на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, управителя на НЗОК проф. Петко Салчев, представители на други институции в сферата на здравеопазването, пациентски и неправителствени организации, здравни експерти, директори на водещи болници и др.

 

Проф. Робърт Каплан от Харвардския университет (САЩ) представи методологията “Здравеопазване, основано на ползите”, изготвена от него и проф. Майкъл Портър. Това е подход, при който се заплаща за резултат, а не за дейност.

Проф. Робърт Каплан посочи най-добрите практики за реорганизиране на здравните грижи. Стратегията включва пакетни цени за пълния цикъл грижи за пациентите, интегриране на всички медицински грижи и подкрепа на болните през цялото време.

Тази система на здравеопазване се гради на мултидисциплинарни екипи, които се грижат за отделния пациент, като се отчитат резултатите от лечението му. Въведени са пакетни плащания, които да мотивират цялостното обгрижване на пациентите.

Проф. Ник Гулдемонд от Лайденския университет в Нидерландия разясни възможностите за внедряването на този модел на държавно ниво и финансирането му. При този подход системата е насочена към грижа, ориентирана към пациента, поддържане или повишаване на качеството му на живот, персонализиран план за лечение и съответни медицински и социални услуги.

Проф. Гулдемонд посочи, че в момента държави с най-добра интегрирана грижа са Нидерландия, ОАЕ, Канада, Франция, Великобритания и Швеция.

В момента здравните системи, включително и в България, са организирани около клиники и специалности. А за да се премине към новата система, е необходимо грижата за пациентите да се извършва в интегрирани лечебни заведения. Настоящата система се придържа към ръководства и гони само приходи, а основаните на полза за пациента методологии измерват постигнатите резултати и себестойност за всеки пациент.

В момента в България всяко лечебно заведение или практика предлага списък от медицински услуги. Докато за новата методология е необходима интегрирана лечебна система. Тя е възможна чрез концентрация на много пациенти по медицински състояния в по-малко на брой лечебни заведения, за да се подобрят резултатите и ефективността. Това е важно да стане по пътя на стимулите, а не чрез административно или наложено разпределение.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply