Как инсулиновата помпа може да бъде заменена с нова?

инсулиновата помпа

Какви са правилата и процедурите за смяна на инсулинова помпа, одобрена за реимбурсация от Здравната каса и заета от дадена фирма за ползване от пациента, след изтичане на определения гаранционен срок?

 

Снежана Георгиева, гр. Добрич

В Приложение №5 към Изискванията на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ е записано:

„Инсулиновата помпа е предоставена на лицето и е подписан двустранен договор за отговорно пазене и съхранение, както и за задължителното й връщане на фирмата, чиято собственост е медицинското изделие. В случай на проблем с медицинското изделие на лицето е подсигурена 24-часова телефонна линия за спешни консултации.“

Ако медицинското изделие е закупено от пациента и при условие, че отговаря на изискванията, следва да кандидатства по съответния ред. Изискванията са публикувани на интернет-страницата на НЗОК  в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“ – линк „Изисквания за заболявания“ – „Заболявания по специалности“.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply