Off-label лекарствата за няколко заболявания може да се поемат от НЗОК

Off-label лекарства

Възможно е да се приеме заплащането с публични средства на off-label лекарствата за заболявания като миастения гравис, синдром на Гилен-Баре, хроничен полирадикулоневрит и други. Предложения за това са постъпили от различни пациентски и други организации и в момента се разглеждат от ръководството на МЗ, като в най-кратък срок ще бъдат представени за обществено обсъждане.

За това информира здравният министър проф. Асена Сербезова във времето за парламентарен контрол.

Тя припомни, че към момента с публични средства се заплащат единствено off-label медикаментите за лечение на системен лупус и уточни: „Първоначално се е предвиждало заболяванията, за които се реимбурсират тези лекарства, да бъдат системният лупус и множествената склероза (МС), но според постъпило становище от акад. проф. Иван Миланов, главен координатор на Експертния съвет по нервни болести, съветът не намира за необходимо заплащането на този лекарствен продукт за МС, тъй като с посочения лекарствен продукт не са проведени достатъчно клинични изпитвания, които да потвърждават неговата безопасност и ефикасност. Становище, което с натрупването на достатъчно клинични данни може да претърпи промяна“.

Към момента в нашето законодателство е регламентирана употребата на лекарства извън условията на разрешението за употреба – т. нар. off-label употреба, като в текстовете е посочено, че тези продукти не се заплащат с публични средства, така че пациентите, на които подобни медикаменти могат да помогнат, са принудени да ги заплащат от джоба си. „В редица случаи обаче тези лекарства според медицинската практика са единствените, които са подходящи за лечението на определени пациенти“, отбеляза доц. Джевдет Чакъров, който постави въпроса за заплащането на медикаментите с публични средства пред министъра.

В отговор проф. Сербезова информира за готвените промени и обеща, че решението на въпроса ще бъде ясно скоро.

Източник zdrave.net

Leave a Reply